Nazwisko i imię / hasło:
Legucki Jan.
Tytuł:
Kazania Na Solennych Pogrzebach Znacżnych y Urodzeniem y Honorami w Oyczysnie naszey Osob ku Potomney Ich Sławie, Oraz na Zaszczyt Prześwietnych Familii, Tym porządkiem iák miane. Przez X. Jana Leguckiego Societatis Jesu do Druku Podane. Przytym Chwalebną Pamięćią J. W. Jey Mći Pani Antoniny z Zachorowskich Ordynatowy Zamoyskiey, Starosciny Grodeckiey etc. Zakonkludowane Honorowi J. W. Jmći Jozefa Załuskiego, Referendarza Koronnego Dedykowane. Roku 1750. Za pozwoleniem stárszych. We Lwowie, w Drukarni Collegium Societatis Jesu. Za Pozwoleniem Stárszych.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, 1750.
Komentarz:
w 4ce, k. 6, s. 500, [1]. Def.: brak ryciny; błąd oprawy: dedykacja poprzedza kartę tytułową. Opr.: karton, papier. Estr. XXI, s. 148; Guseva brak.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: au 181 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: [...] Theol. 45[0]. 451 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21763
Całość:
Legucki Jan.

Kazania Na Solennych Pogrzebach Znacżnych y Urodzeniem y Honorami w Oyczysnie naszey Osob ku Potomney Ich Sławie, Oraz na Zaszczyt Prześwietnych Familii, Tym porządkiem iák miane. Przez X. Jana Leguckiego Societatis Jesu do Druku Podane. Przytym Chwalebną Pamięćią J. W. Jey Mći Pani Antoniny z Zachorowskich Ordynatowy Zamoyskiey, Starosciny Grodeckiey etc. Zakonkludowane Honorowi J. W. Jmći Jozefa Załuskiego, Referendarza Koronnego Dedykowane. Roku 1750. Za pozwoleniem stárszych. We Lwowie, w Drukarni Collegium Societatis Jesu. Za Pozwoleniem Stárszych.

Lwów, druk. Jezuitów, 1750.

w 4ce, k. 6, s. 500, [1].
Def.: brak ryciny; błąd oprawy: dedykacja poprzedza kartę tytułową.

Opr.: karton, papier.

Estr. XXI, s. 148; Guseva brak.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: au 181 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: [...] Theol. 45[0]. 451 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 21763