Nazwisko i imię / hasło:
Gość.
Tytuł:
Gosc Poządany Pátron w Potrzebách skuteczny S. Onufryusz Wielki Krolewicz, Perski Pustelnik, w Relikwiách od zeyśćia swego w czternastym wieku z Persyi przez Rzym do Metropolij Korony Polskiey Miástá Stołecznego Krákowá, przez Archikonfráternią Literácką pod Tytułem Wniebowzięćia Nayświętszey Maryi Panny, y S. Jana Nepomucena, w Kośćiele Swiętego Woyciecha zostáiącą. Zaproszon. Ná ktorego Honor y Powitánie Nabożenstwo przedtym przez też Archikonfráternią zebráne, teraz powtornie z przydatkiem y summáryuszem Zyćia, y o Relikwiách Tegoż Swiętego opisaniem Do druku Podáne Ogłoszony. W Krakowie, w Drukárni Akádemickiey, R. P. 1740.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Akademicka, 1740.
Komentarz:
w 8ce, k. 39. Opr.: papier pomarańczowy. Estr. XXIII, s. 353 (pod hasłem: Onufry święty); Guseva brak.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: au 37 H (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 635 (naklejka na okładce górnej oraz zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalona: 96 (zapiska na karcie tytułowej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6242
Całość:
Gość.

Gosc Poządany Pátron w Potrzebách skuteczny S. Onufryusz Wielki Krolewicz, Perski Pustelnik, w Relikwiách od zeyśćia swego w czternastym wieku z Persyi przez Rzym do Metropolij Korony Polskiey Miástá Stołecznego Krákowá, przez Archikonfráternią Literácką pod Tytułem Wniebowzięćia Nayświętszey Maryi Panny, y S. Jana Nepomucena, w Kośćiele Swiętego Woyciecha zostáiącą. Zaproszon. Ná ktorego Honor y Powitánie Nabożenstwo przedtym przez też Archikonfráternią zebráne, teraz powtornie z przydatkiem y summáryuszem Zyćia, y o Relikwiách Tegoż Swiętego opisaniem Do druku Podáne Ogłoszony. W Krakowie, w Drukárni Akádemickiey, R. P. 1740.

Kraków, Druk. Akademicka, 1740.

w 8ce, k. 39.

Opr.: papier pomarańczowy.

Estr. XXIII, s. 353 (pod hasłem: Onufry święty); Guseva brak.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: au 37 H (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 635 (naklejka na okładce górnej oraz zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalona: 96 (zapiska na karcie tytułowej).

BAN: XXIX / a 6242