Nazwisko i imię / hasło:
Nabożeństwo.
Tytuł:
Nabozenstwo do Swiętego Jgnacego Fundatora Societatis Jezu. W Poznaniu, w Drukárni Collegium Societatis Jesu, Roku P. 1713.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1713.
Komentarz:
w 12ce, k. 29. Opr.: skóra. Estr. brak tego tytułu (pod hasłem: Lojola); Guseva II, poz. 286.
Proweniencja:
Prow.: Stanisław Gra[...] zapiska na karcie tyt.: Ex libris Stanislay / Gra[...] [...] Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol. 759] in duplo (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 215 r., poz. 759).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5480 adl. 1
Całość:
Nabożeństwo.

Nabozenstwo do Swiętego Jgnacego Fundatora Societatis Jezu. W Poznaniu, w Drukárni Collegium Societatis Jesu, Roku P. 1713.

Poznań, druk. Jezuitów, 1713.

w 12ce, k. 29.

Opr.: skóra.

Estr. brak tego tytułu (pod hasłem: Lojola); Guseva II, poz. 286.

Prow.:
Stanisław Gra[...]
zapiska na karcie tyt.: Ex libris Stanislay / Gra[...] [...]

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol. 759] in duplo (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 215 r., poz. 759).

BAN: XXIX / a 5480 adl. 1