Nazwisko i imię / hasło:
Osobliwe.
Tytuł:
Osobliwe Nabozenstwo Do Swiętego Jgnacego Lojoli, Fundatora Zákonu Societatis Jesu. Wszystkim chorym, ale osobliwie Białymgłowom, przy nadziei zostaiącym ku nieomylney pociesze y pomocy Służące. Z Pozwoleniem Starszych. W Warszawie, w Drukárni J. K. Mći y Rzeplitey Colleg: Soc. Jesu, Roku P. 1751.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jezuitów, 1751.
Komentarz:
w 12ce, k. 12. Opr.: bez okładki. Estr. brak tego wydania (pod hasłem: Lojola); Guseva II, poz. 326.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 759 (drukowana naklejka na karcie tyt.; CBR, II, k. 215 r., poz. 759).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5479
Całość:
Osobliwe.

Osobliwe Nabozenstwo Do Swiętego Jgnacego Lojoli, Fundatora Zákonu Societatis Jesu. Wszystkim chorym, ale osobliwie Białymgłowom, przy nadziei zostaiącym ku nieomylney pociesze y pomocy Służące. Z Pozwoleniem Starszych. W Warszawie, w Drukárni J. K. Mći y Rzeplitey Colleg: Soc. Jesu, Roku P. 1751.

Warszawa, druk. Jezuitów, 1751.

w 12ce, k. 12.

Opr.: bez okładki.

Estr. brak tego wydania (pod hasłem: Lojola); Guseva II, poz. 326.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 759 (drukowana naklejka na karcie tyt.; CBR, II, k. 215 r., poz. 759).

BAN: XXIX / a 5479