Nazwisko i imię / hasło:
Zbiór.
Tytuł:
Zbior osobliwego z wybranych modlitw nabozenstwa, z Summaryuszem z roźnych [sic] kśiążek ku zbawieniu Duszom Chrystusowym, krwią drogą odkupionym skoncentrowany y do druku w Supraslu, za pozwoleniem starszych podany. Roku Páńskiego 1734.
Miejsce i rok wydania:
Supraśl, druk. Bazylianów, 1734.
Komentarz:
w 8ce, s. 275, [7]. Opr.: skóra. Estr. XXXV, s. 82; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 96; Guseva I, poz. 515.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ślad po ekslibrisie KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O [180a]. RRKSO, poz. 59: Zbior osobliwego Nabożenstwa w szarey skurzan: Nieśwież KKS/ sygn. RRKSO: 59 (naklejka na okładce górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1261 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/III.30 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5517
Całość:
Zbiór.

Zbior osobliwego z wybranych modlitw nabozenstwa, z Summaryuszem z roźnych [sic] kśiążek ku zbawieniu Duszom Chrystusowym, krwią drogą odkupionym skoncentrowany y do druku w Supraslu, za pozwoleniem starszych podany. Roku Páńskiego 1734.

Supraśl, druk. Bazylianów, 1734.

w 8ce, s. 275, [7].

Opr.: skóra.

Estr. XXXV, s. 82; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 96; Guseva I, poz. 515.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ślad po ekslibrisie KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O [180a].
RRKSO, poz. 59: Zbior osobliwego Nabożenstwa w szarey skurzan:

Nieśwież KKS/
sygn. RRKSO: 59 (naklejka na okładce górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1261 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/III.30 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5517