Nazwisko i imię / hasło:
Złoty.
Tytuł:
Złoty Ołtarz Wonnego Kadzenia ná Część [sic] y Chwałę Májestátowi Boskiemu Wystawiony, Albo, Rozmaite Nabozenstwa Modlitwámi, Aktámi, Litániámi, Godźinkámi, Septennámi y Pieśniámi teraz przydánemi wdźięczny odor Bogu Czyniące Y Przynoszące. Dla wygody y záchęcenia Pobożnych Dusz Chrześćiáńskich, do miłośći Páná Boga Czći Maryi Panny y Swiętych Páńskich; Z pozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney Zebrane Nakłádem Stanisława Stachowicza Bibliopoli Krakowskiego, Do Druku Podane, Roku ktorego Trzey Krolowie Złoto Mirę [sic] y Kádźidło w Betleemskiey Stáience Pánu Bogu ofiárowáli. 1748. W Krakowie w Drukárni Akademickiey.

Na frontyspisie: Oltarzyk [sic] Zloty [sic] Albo Ofiary Wonne N.Z.O.P.M.B. M.S.K.S.Z. Z.P.Z.D.Z.R.N. L.W.D.P.N.S. W.N.S.S.B.P. Roku 1748.

Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Akademicka, nakł. Stanisława Stachowicza, 1748.
Komentarz:
w 12ce, k. 13 (w tym frontyspis), s. 899 (właściwie: s. 913, pominięta s. 448, między arkuszem W i X: trzy karty ozn. sygn. )(X)(, )(X)(2, )(X)(3, dwa razy wybite s. 861–869), [11]. Opr.: deski, skóra, klamry. Estr. XXIII (tu mylnie miejsce i rok wydania: Wilno, 1749); Guseva I, poz. 523.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. O [181] [egz. 2]. Sankt Petersburg BAN sygn.: 620 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/II.4 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Zapiska na wyklejce okładki górnej: Ex Libris meus Testis / Est Deus. Zapiska na wyklejce okładki dolnej: NB Z szafy z[dalej zatarte]. Sygn. nieustalona: 4 (naklejka na grzbiecie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5895
Całość:
Złoty.

Złoty Ołtarz Wonnego Kadzenia ná Część [sic] y Chwałę Májestátowi Boskiemu Wystawiony, Albo, Rozmaite Nabozenstwa Modlitwámi, Aktámi, Litániámi, Godźinkámi, Septennámi y Pieśniámi teraz przydánemi wdźięczny odor Bogu Czyniące Y Przynoszące. Dla wygody y záchęcenia Pobożnych Dusz Chrześćiáńskich, do miłośći Páná Boga Czći Maryi Panny y Swiętych Páńskich; Z pozwoleniem Zwierzchnośći Duchowney Zebrane Nakłádem Stanisława Stachowicza Bibliopoli Krakowskiego, Do Druku Podane, Roku ktorego Trzey Krolowie Złoto Mirę [sic] y Kádźidło w Betleemskiey Stáience Pánu Bogu ofiárowáli. 1748. W Krakowie w Drukárni Akademickiey.

Na frontyspisie: Oltarzyk [sic] Zloty [sic] Albo Ofiary Wonne N.Z.O.P.M.B. M.S.K.S.Z. Z.P.Z.D.Z.R.N. L.W.D.P.N.S. W.N.S.S.B.P. Roku 1748.

Kraków, Druk. Akademicka, nakł. Stanisława Stachowicza, 1748.

w 12ce, k. 13 (w tym frontyspis), s. 899 (właściwie: s. 913, pominięta s. 448, między arkuszem W i X: trzy karty ozn. sygn. )(X)(, )(X)(2, )(X)(3, dwa razy wybite s. 861–869), [11].

Opr.: deski, skóra, klamry.

Estr. XXIII (tu mylnie miejsce i rok wydania: Wilno, 1749); Guseva I, poz. 523.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. O [181] [egz. 2].

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 620 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/II.4 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Zapiska na wyklejce okładki górnej: Ex Libris meus Testis / Est Deus.
Zapiska na wyklejce okładki dolnej: NB Z szafy z[dalej zatarte].
Sygn. nieustalona: 4 (naklejka na grzbiecie).

BAN: XXIX / a 5895