Nazwisko i imię / hasło:
Kownacki Ignacy.
Tytuł:
Sparta Polska, Niezwycięzonemi Laskawosci Piersiami Mocna. Panna Nayswietsza Marya, w Cudownym Obrazie Miástá Stołecznego, Woiewodztwa Wołynskiego, W Kośćiele Łuckim Dominikánskim, Cudámi, łáskámi, Appárycyámi y innemi nieźliczonemi Dobrodźieystwy Boskiemi, zá Nayświętszą swoią interpozycyą ko[n]ferowánemi, ućiekáiącym się nabożnie ludźiom, w rożnych paroxyzmách ná Obronę, Wszechmocną Ręką Wystawiona. Na Szczęsliwą w Zyciu, Fortunie y Honorach Protekcyą. Jasnie Oswieconey Xięznie I. M. P. Annie Lvbartowiczownie Sangvszkownie Radziwiłowy, Kanclerzyny W. X. L. Przemyslskiey, Brasławskiey, Kamienieckiey, Krzyczewskiey, Człuchowskiey, Choynickiey, Ostrskiey, Owłuczyckiey &c. Starosciny. Paniey y Jedyney Dobrodzieyce. Przy Rodowitym I. O. Xiążat, Lubártowiczow Sangvszkow Hektorze. Prezentowana. A zá stárániem W. X. Ignacego Kownackiego, S. Th. Prezentata, ná ten czas Przeorá Łuckiego, Zakonu Káznodźieyskiego, Wikáryego Kontraty Wołyńskiey, y Swiętey Stolice Apostolskiey Pisárzá, do Druku Podana. Roku Pana Zastępow Niemowlęcemi łzámi Swiát woiuiącego, 1703. W Zamosciu, w Drukarni Akademickiey.
Miejsce i rok wydania:
Zamość, Druk. Akademicka, 1703.
Komentarz:
folio, k. 1, s. 264. Egz. a Opr.: skóra, tłoczenia. Egz. b Opr.: półskórek. Estr. XX, 179–180.
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko“? superekslibris na okładzinie dolnej. Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży). Sankt Petersburg BAN sygn.: 109/X.5 (zapiska na wyklejce okładki górnej); na odwrocie karty tyt. pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien. Sygn. nieustalona: 37/5-50 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Egz. b Biała BW/ sygn.: D–4–31 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BZ/ sygn.: 52/8 (zapiska na wyklejce okładki dolnej) na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży). Biblioteka Bernardynów w Łucku/ zapiska na wyklejce okładki górnej: Applicat[ur] Bibliothecae Conventus Luceorien: PP. Bernardinor: Biblioteka Lubomirskich w Małej Wsi/ akcesja BN. NBAN
Lokalizacja:
BLAN: L-18/2-423 BN: XVIII.3.2772
Całość:
Kownacki Ignacy.

Sparta Polska, Niezwycięzonemi Laskawosci Piersiami Mocna. Panna Nayswietsza Marya, w Cudownym Obrazie Miástá Stołecznego, Woiewodztwa Wołynskiego, W Kośćiele Łuckim Dominikánskim, Cudámi, łáskámi, Appárycyámi y innemi nieźliczonemi Dobrodźieystwy Boskiemi, zá Nayświętszą swoią interpozycyą ko[n]ferowánemi, ućiekáiącym się nabożnie ludźiom, w rożnych paroxyzmách ná Obronę, Wszechmocną Ręką Wystawiona. Na Szczęsliwą w Zyciu, Fortunie y Honorach Protekcyą. Jasnie Oswieconey Xięznie I. M. P. Annie Lvbartowiczownie Sangvszkownie Radziwiłowy, Kanclerzyny W. X. L. Przemyslskiey, Brasławskiey, Kamienieckiey, Krzyczewskiey, Człuchowskiey, Choynickiey, Ostrskiey, Owłuczyckiey &c. Starosciny. Paniey y Jedyney Dobrodzieyce. Przy Rodowitym I. O. Xiążat, Lubártowiczow Sangvszkow Hektorze. Prezentowana. A zá stárániem W. X. Ignacego Kownackiego, S. Th. Prezentata, ná ten czas Przeorá Łuckiego, Zakonu Káznodźieyskiego, Wikáryego Kontraty Wołyńskiey, y Swiętey Stolice Apostolskiey Pisárzá, do Druku Podana. Roku Pana Zastępow Niemowlęcemi łzámi Swiát woiuiącego, 1703. W Zamosciu, w Drukarni Akademickiey.

Zamość, Druk. Akademicka, 1703.

folio, k. 1, s. 264.

Egz. a
Opr.: skóra, tłoczenia.

Egz. b
Opr.: półskórek.

Estr. XX, 179–180.

Prow.:
Egz. a
Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko“?
superekslibris na okładzinie dolnej.

Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 109/X.5 (zapiska na wyklejce okładki górnej); na odwrocie karty tyt. pieczęć okrągła: Библ. Импер. Акад. Наукъ. Bibliot. Imper. Acad. Scien.

Sygn. nieustalona: 37/5-50 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Egz. b
Biała BW/
sygn.: D–4–31 (przekreślona zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BZ/
sygn.: 52/8 (zapiska na wyklejce okładki dolnej)
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

Biblioteka Bernardynów w Łucku/
zapiska na wyklejce okładki górnej: Applicat[ur] Bibliothecae Conventus Luceorien: PP. Bernardinor:

Biblioteka Lubomirskich w Małej Wsi/
akcesja BN.

NBAN

BLAN: L-18/2-423
BN: XVIII.3.2772