Nazwisko i imię / hasło:
Witwicki Stanisław Jan.
Tytuł:
[Zbiór obowiązków duchownego y świeckiego stanu]. Pierwsza częsc W ktorey się dáie Náuká powołánia do Stanu Duchownego, y Obowiązkow w tym Stanie będących, ták do chwały Boskiey iáko y pieczołowánia dusz od Bogá powierzonych. Przez X. Stanisława Witwickiego z Bożey y Stolice Apostolskiey łaski biskupa Łuckiego y Brzeskiego, dla duchowieństwa teyże diecezyey z Pisma Bożego, z ustaw Kościelnych, z Oycow Swiętych zebrana. Roku 1684. Dnia 20. Września. W Warszawie w Drukárni Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1684.
Komentarz:
w 8ce, k. 8, s. 202. – [Zbiór obowiązków duchownego y świeckiego stanu]. Częsc wtora W ktorey się dáie Náuká powołánia Chrześćiánskiego Kátolickiego, nie tylko w powszechnośći Obowiązkow Chrześćiánskich, ale y w szczegulnośći káżdemu Stanowi należących dla Owieczek Chrystusowych. Przez X. Stanisława Witwickiego z Bożey y Stolice Apostolskiey łaski biskupa Łuckiego y Brzeskiego, dla duchowieństwa teyże diecezyey z Pisma Bożego, z ustaw Kościelnych, z Oycow Swiętych zebrana. Roku 1684. Dnia 20. Września. W Warszawie w Drukárni Scholarum Piarum. w 8ce, k. 2, s. 381, [5]. Opr.: skóra. Estr. XXXIII, s. 139–140; Guseva I, poz. 493.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłoowa/ Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: H–6–56 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BP/ sygn.: au 119 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 393 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/IV.41 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6147
Całość:
Witwicki Stanisław Jan.

[Zbiór obowiązków duchownego y świeckiego stanu]. Pierwsza częsc W ktorey się dáie Náuká powołánia do Stanu Duchownego, y Obowiązkow w tym Stanie będących, ták do chwały Boskiey iáko y pieczołowánia dusz od Bogá powierzonych. Przez X. Stanisława Witwickiego z Bożey y Stolice Apostolskiey łaski biskupa Łuckiego y Brzeskiego, dla duchowieństwa teyże diecezyey z Pisma Bożego, z ustaw Kościelnych, z Oycow Swiętych zebrana. Roku 1684. Dnia 20. Września. W Warszawie w Drukárni Scholarum Piarum.

Warszawa, druk. Pijarów, 1684.

w 8ce, k. 8, s. 202.

– [Zbiór obowiązków duchownego y świeckiego stanu]. Częsc wtora W ktorey się dáie Náuká powołánia Chrześćiánskiego Kátolickiego, nie tylko w powszechnośći Obowiązkow Chrześćiánskich, ale y w szczegulnośći káżdemu Stanowi należących dla Owieczek Chrystusowych. Przez X. Stanisława Witwickiego z Bożey y Stolice Apostolskiey łaski biskupa Łuckiego y Brzeskiego, dla duchowieństwa teyże diecezyey z Pisma Bożego, z ustaw Kościelnych, z Oycow Swiętych zebrana. Roku 1684. Dnia 20. Września. W Warszawie w Drukárni Scholarum Piarum.
w 8ce, k. 2, s. 381, [5].

Opr.: skóra.

Estr. XXXIII, s. 139–140; Guseva I, poz. 493.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłoowa/ Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tyt.: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–6–56 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BP/
sygn.: au 119 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 393 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 111/IV.41 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 6147