Nazwisko i imię / hasło:
Pociej Adam
Tytuł:
zob. Pociej Hipacy.
Całość:
Pociej Adam

zob. Pociej Hipacy.