Nazwisko i imię / hasło:
Zawacki Teodor (Zawadzki).
Tytuł:
Processus Ivdiciarivs Regni Poloniae. Ab Avctore Theodoro Zawacki Ex familia Rogala Eqvite Polono. Nunc tertiò recognitus & magna accessione adauctus. Jnseruire Deo, Patriae, charis et amicis, Vnica, cara mihi, caetera vana puto. Cum Gratia & Priuilegio S. R. M. Varsaviae, Jn Officina Joannis Trelpinski, S. R. M. Typ: Anno Domini, 1647.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jana Trelpińskiego, 1647.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 496 (właściwie: s. 498, s. 457 wybita trzy razy). Opr.: skóra. Estr. XXXIV, s. 444; Havu, poz. 814.
Proweniencja:
Prow.: Jan Kędzierski / Jakub Ludwik Sobieski zapiska na karcie tyt.: Hunc libellum obtulit Celsissimo Principi sielunensi [Principi sielunensi przekreślone, zmienione na:] Duci Jacobo / ad dijudicandum sunt ergo se officia / Joh. Kędzierski / Anno 1712. Józef Andrzej Załuski zapiska na karcie tyt.: Josephus Załuski RR [Referendarius Regni]. Nieśwież BW/ zakupione przez Michała Kazimierza Radziwiłła na aukcji dubletów Biblioteki Załuskich w 1761 roku. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Juridic.] 49 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na karcie ochr. górnej; CBR, II, k. 240 r., poz. 49). Sygn. nieustalona: 60 (naklejka na grzbiecie).
Lokalizacja:
BNF: 444.VII.6
Całość:
Zawacki Teodor (Zawadzki).

Processus Ivdiciarivs Regni Poloniae. Ab Avctore Theodoro Zawacki Ex familia Rogala Eqvite Polono. Nunc tertiò recognitus & magna accessione adauctus. Jnseruire Deo, Patriae, charis et amicis, Vnica, cara mihi, caetera vana puto. Cum Gratia & Priuilegio S. R. M. Varsaviae, Jn Officina Joannis Trelpinski, S. R. M. Typ: Anno Domini, 1647.

Warszawa, druk. Jana Trelpińskiego, 1647.

w 4ce, k. 4, s. 496 (właściwie: s. 498, s. 457 wybita trzy razy).

Opr.: skóra.

Estr. XXXIV, s. 444; Havu, poz. 814.

Prow.:
Jan Kędzierski / Jakub Ludwik Sobieski
zapiska na karcie tyt.: Hunc libellum obtulit Celsissimo Principi sielunensi [Principi sielunensi przekreślone, zmienione na:] Duci Jacobo / ad dijudicandum sunt ergo se officia / Joh. Kędzierski / Anno 1712.

Józef Andrzej Załuski
zapiska na karcie tyt.: Josephus Załuski RR [Referendarius Regni].

Nieśwież BW/
zakupione przez Michała Kazimierza Radziwiłła na aukcji dubletów Biblioteki Załuskich w 1761 roku.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Juridic.] 49 (naklejka na grzbiecie oraz zapiska na karcie ochr. górnej; CBR, II, k. 240 r., poz. 49).

Sygn. nieustalona: 60 (naklejka na grzbiecie).

BNF: 444.VII.6