Nazwisko i imię / hasło:
Dowgiałło Aleksander.
Tytuł:
Cnoty z grzechami albo Kazania z historiami y przykładami o cnotach y grzechach ná Ewángelie cáłego roku Niedźiel y Swiąt Zbáwićielá Páná pod Nayiáśnieyszey y Naymożnieyszey wszego stworzenia Krolowey Zakonu Káznodźieiow Matki osobliwey Nayświętszey Bogárodźice Panny Jmieniem Maria, przykłádem w káżdym Kázániu o niey dla duchownego pożytku wszelkiego stánu osobom do druku podane. Od X. Alexandra Dowgiały S. T. L. Zákonu Dominiká Swiętego, Prowincyey Litewskiey. Roku Páńskiego 1714. Tom pierwszy. W Supraslu. w Drukárni WW. OO. Bázylianow Unitow.
Miejsce i rok wydania:
Supraśl, druk. Bazylianów, 1714.
Komentarz:
folio, k. 3, s. 604, k. 14. Wydanie tytułowe dzieła: Niebo Sprawiedliwym (Supraśl 1714). Opr.: skóra. Estr. brak tego tytułu; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 12; Guseva I, poz. 86.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Biała BM/ sygn.: H–3–9 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/Х.13 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalona: No 41 (zapiska na karcie ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / г 221
Całość:
Dowgiałło Aleksander.

Cnoty z grzechami albo Kazania z historiami y przykładami o cnotach y grzechach ná Ewángelie cáłego roku Niedźiel y Swiąt Zbáwićielá Páná pod Nayiáśnieyszey y Naymożnieyszey wszego stworzenia Krolowey Zakonu Káznodźieiow Matki osobliwey Nayświętszey Bogárodźice Panny Jmieniem Maria, przykłádem w káżdym Kázániu o niey dla duchownego pożytku wszelkiego stánu osobom do druku podane. Od X. Alexandra Dowgiały S. T. L. Zákonu Dominiká Swiętego, Prowincyey Litewskiey. Roku Páńskiego 1714. Tom pierwszy. W Supraslu. w Drukárni WW. OO. Bázylianow Unitow.

Supraśl, druk. Bazylianów, 1714.

folio, k. 3, s. 604, k. 14.
Wydanie tytułowe dzieła: Niebo Sprawiedliwym (Supraśl 1714).

Opr.: skóra.

Estr. brak tego tytułu; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 12; Guseva I, poz. 86.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Biała BM/
sygn.: H–3–9 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/Х.13 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalona: No 41 (zapiska na karcie ochr. górnej).

BAN: XXIX / г 221