Nazwisko i imię / hasło:
Daça Antonio (Daza, Dazza).
Tytuł:
Historya o paciorkach Niebeskich, ktore sam Pan Jesus blogosláwic [sic] raczył, y Łáski nádác. Na przyczynę Błogosławioney Ioanny della Croce, Zakonu s. Franćiszka Trzećiey Reguły, ktorey Zywot, Cuda, Zachwycania, Obiawienia y łaski krotko opisane są, przez Oycá Antoniego Dazza, tegoż Zakonu S. Franćiszka de Obseru. Prowincyey Conceptionis B. M. V. Kronikarza Zakonu tegoż. A teraz przez Oyca Wincentego Morawskiego, Zakonu Bráćiey Mnieyszych Bernárdynow ná[zwa]nych, Diffinitorá Prowincyey Polskiey, Lektorá ś. Theologiey w klasztorze Wárszáwskim, z Włoskiego z pilnośśią [sic] na Polskie przetłumáczony, na własne rozkazanie Wielebnego Oycá Krzysztofá Scipioná Campo, Ministrá y Prowincyałá tey Prowincyey Polskiey. W Krak. W Druk. Mácieia Andrzeiowczyká, 1261 [sic].
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Macieja Jędrzejowczyka, 1621.
Komentarz:
w 8ce, k. 28, s. 278, k. 2. Opr.: skóra. Estr. XV, s. 88 (niedokładnie, za Jocherem mylny rok wydania: 1661); Guseva I, poz. 80.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O 45. Nieśwież KKS/ sygn. RKKS: H 45tt[o] (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1023 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sygn. nieustalona: 37-38 (naklejka na grzbiecie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5073 adl. 1
Całość:
Daça Antonio (Daza, Dazza).

Historya o paciorkach Niebeskich, ktore sam Pan Jesus blogosláwic [sic] raczył, y Łáski nádác. Na przyczynę Błogosławioney Ioanny della Croce, Zakonu s. Franćiszka Trzećiey Reguły, ktorey Zywot, Cuda, Zachwycania, Obiawienia y łaski krotko opisane są, przez Oycá Antoniego Dazza, tegoż Zakonu S. Franćiszka de Obseru. Prowincyey Conceptionis B. M. V. Kronikarza Zakonu tegoż. A teraz przez Oyca Wincentego Morawskiego, Zakonu Bráćiey Mnieyszych Bernárdynow ná[zwa]nych, Diffinitorá Prowincyey Polskiey, Lektorá ś. Theologiey w klasztorze Wárszáwskim, z Włoskiego z pilnośśią [sic] na Polskie przetłumáczony, na własne rozkazanie Wielebnego Oycá Krzysztofá Scipioná Campo, Ministrá y Prowincyałá tey Prowincyey Polskiey. W Krak. W Druk. Mácieia Andrzeiowczyká, 1261 [sic].

Kraków, druk. Macieja Jędrzejowczyka, 1621.

w 8ce, k. 28, s. 278, k. 2.

Opr.: skóra.

Estr. XV, s. 88 (niedokładnie, za Jocherem mylny rok wydania: 1661); Guseva I, poz. 80.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O 45.

Nieśwież KKS/
sygn. RKKS: H 45tt[o] (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1023 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sygn. nieustalona: 37-38 (naklejka na grzbiecie).

BAN: XXIX / a 5073 adl. 1