Nazwisko i imię / hasło:
Botero Giovanni.
Tytuł:
Relatiae Powszechne. Abo Nowiny Pospolite: Iana Botera Benesivsa Rozłożone ná pięć Częśći. W 1. Zámyka się Cosmographia, to iest, opisánie czterech częśći świátá, Europy, Asiey, Afryki, y Ameryki: kędy się pokázuią gránice kráiow rozmáitych w tych częśćiách, miástá, bogáctwá, obyczáie, y insze przymioty káżdey Nátiey. We 2. Zámyka się Hydrographia, to iest, opisánie Morzá w pospolitości: także Wyspow, y Peninsuł, aż do tego czásu ználeźionych. W 3. Zámyka się Monarchologia, to iest, dáie się spráwá o przednieyszych Monárchách ná świećie. W 4. Mowi się o ludźiách wszelákich Sekt, ábo wiar: to iest, o Kátholikách, Haeretykách, Zydách, Pogánách, y Odsczepieńcach. W 5. Tráktuie się o superstitiách, w ktorych żyły przedtym narody Nowego Swiátá: o śrzodkách też, przez ktore tám wprowádzona iest Religia Chrześćiáńska prawdźiwa, y iáko się tám pomnaża Z Włoskiego ná Polski ięzyk, dla vćiechy rozmaitego stanu ludzi, y nábyćia wiádomośći rzeczy o wszystkim práwie w pospolitośći, co się na Swiećie dzieie: przez iednego Zakonniká od Bernárdynow wiernie przetłumáczone, y teraz znowu popráwione, y do Druku, zá pozwoleniem Stárszych, podáne. Cum Gratia & Priuilegio S. R. M. W Krákowie, w Drukárni Mikołáiá Lobá. Roku P. 1613.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Mikołaja Loba, 1613.
Komentarz:
w 4ce, k. 10, s. 320; k. 6, s. 1-117[118], k. 1 (czysta); k. 4, s. 212, k. 4; k. 4, s. 240, k. 4; k. 4, s. 99, [4]. Opr.: pergamin zielony, grzbiet zniszczony. Estr. XIII, s. 292.
Proweniencja:
Prow.: Andrzej Henryk Szu[...] zapiska na karcie tytułowej: Sum Andreae Henrici Szu[...] Biała BW/ sygn.: E–5–45 (zapiska na wyklejce okładki dolnej, przekreślona). Nieśwież BZ/ sygn.: 65/41 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Nieśwież BFUR/ ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: R 21.
Lokalizacja:
BUM: 5 Be 8
Całość:
Botero Giovanni.

Relatiae Powszechne. Abo Nowiny Pospolite: Iana Botera Benesivsa Rozłożone ná pięć Częśći. W 1. Zámyka się Cosmographia, to iest, opisánie czterech częśći świátá, Europy, Asiey, Afryki, y Ameryki: kędy się pokázuią gránice kráiow rozmáitych w tych częśćiách, miástá, bogáctwá, obyczáie, y insze przymioty káżdey Nátiey. We 2. Zámyka się Hydrographia, to iest, opisánie Morzá w pospolitości: także Wyspow, y Peninsuł, aż do tego czásu ználeźionych. W 3. Zámyka się Monarchologia, to iest, dáie się spráwá o przednieyszych Monárchách ná świećie. W 4. Mowi się o ludźiách wszelákich Sekt, ábo wiar: to iest, o Kátholikách, Haeretykách, Zydách, Pogánách, y Odsczepieńcach. W 5. Tráktuie się o superstitiách, w ktorych żyły przedtym narody Nowego Swiátá: o śrzodkách też, przez ktore tám wprowádzona iest Religia Chrześćiáńska prawdźiwa, y iáko się tám pomnaża Z Włoskiego ná Polski ięzyk, dla vćiechy rozmaitego stanu ludzi, y nábyćia wiádomośći rzeczy o wszystkim práwie w pospolitośći, co się na Swiećie dzieie: przez iednego Zakonniká od Bernárdynow wiernie przetłumáczone, y teraz znowu popráwione, y do Druku, zá pozwoleniem Stárszych, podáne. Cum Gratia & Priuilegio S. R. M. W Krákowie, w Drukárni Mikołáiá Lobá. Roku P. 1613.

Kraków, druk. Mikołaja Loba, 1613.

w 4ce, k. 10, s. 320; k. 6, s. 1-117[118], k. 1 (czysta); k. 4, s. 212, k. 4; k. 4, s. 240, k. 4; k. 4, s. 99, [4].

Opr.: pergamin zielony, grzbiet zniszczony.

Estr. XIII, s. 292.

Prow.:
Andrzej Henryk Szu[...]
zapiska na karcie tytułowej: Sum Andreae Henrici Szu[...]

Biała BW/
sygn.: E–5–45 (zapiska na wyklejce okładki dolnej, przekreślona).

Nieśwież BZ/
sygn.: 65/41 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Nieśwież BFUR/
ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: R 21.

BUM: 5 Be 8