Nazwisko i imię / hasło:
Aristoteles.
Tytuł:
Polityki Aristotelesowey, To Iest Rządv Rzeczypospolitey Z dokłádem Ksiag [sic] Osmioro. Czesc [sic] Pierwsza. Pożyteczne, nietylko pospolitemu człowiekowi, ktory stąd może wiedzieć, iáko sie ma w Rzeczypospolitey spráwowáć, iáko ma swoim przełożonym poddaność oddáwáć, iáko sie ma z swemi własnemi spráwámi do pospolitego pożytku przychyláć: ále też więcey ludziom przełożonym iáko sie máią z poddánemi obchodzić, iákò buntow y niezgody vchodzić, iáko niedostátkom, zbytkom zábiegáć, iáko dostátnią, spokoyną Rzeczpospolitą czynić. Przydáne są do káżdego Rozdźiału przestrogi, ktore krotko rzeczy trudnieysze vłacwiáią. Przydátki też są położone ná końcu kśiąg: częśćią dla dołożnieyszego wyrozumienia rzeczy w kśięgách zámknionych: częśćią dla záostrzenia dowćipow ludzkich, potrzebne. Przez Doktora Sebastiana Petricego Medika. Cum licentia superiorum. W Krakowie, W Drukárniey Symoná Kęmpiniego [sic], Roku Pánskiego, 1605.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Szymona Kempiniego, 1605.
Komentarz:
folio, k. 12, s. [3]-78; k. 2, s. [82]–193, CXCIV–CXCVII; k. 2, s. [194]–336; k. 2, s. [337]–472 (właściwie: s. 470, pominięte s. 79-81, dwa razy wybita s. 268), k. 4 (ostatnia czysta). – Polityki Aristotelesowey, To Iest Rządv Rzeczypospolitey z dokłádem Czesc Wtora Ksiegi Piąte [–Ksiegi Osme] W ktorych okáżących [sic] y stánowiáiących Rzeczypospolitey przyczynách vczy. [w kolofonie:] W Krakowie, W Drukárniey Symoná Kempiniego, Roku Pánskiego, 1605. folio, k. 2, s. [1]–128, CXXIX–CXXXIIII; k. 2, s. [129]–200; k. 2, s. [201]–308; k. 2, s. [309]–421, [1], k. 5. Opr.: pergamin. Estr. XII, s. 214–215; Guseva II, poz. 24.
Proweniencja:
Prow.: Jan Naruszewski zapiska na ostatniej karcie Cz. Wtorej: Ex Cathalogo librorum Joannis Naruszewsky / Emptus Warszaviae florenis Nouem. 1633? Stanisław Felkowicz zapiska na ostatniej karcie Cz. Wtorej: Ex Cathalogo libror[um] Stanislai Felkowicz Emptus politica Aristot. / Warsauiae florenis duodecim 1644. Biała BZ/ Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na karcie tytułowej: Adscriptus Bibliothecae Arcis Białensis / CSDR. Biała BW/? Zapiska w katalogu BW 1733: D–4–12. Nieśwież BZ/ na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).
Lokalizacja:
BUM: 1 Gd 24/folio
Całość:
Aristoteles.

Polityki Aristotelesowey, To Iest Rządv Rzeczypospolitey Z dokłádem Ksiag [sic] Osmioro. Czesc [sic] Pierwsza. Pożyteczne, nietylko pospolitemu człowiekowi, ktory stąd może wiedzieć, iáko sie ma w Rzeczypospolitey spráwowáć, iáko ma swoim przełożonym poddaność oddáwáć, iáko sie ma z swemi własnemi spráwámi do pospolitego pożytku przychyláć: ále też więcey ludziom przełożonym iáko sie máią z poddánemi obchodzić, iákò buntow y niezgody vchodzić, iáko niedostátkom, zbytkom zábiegáć, iáko dostátnią, spokoyną Rzeczpospolitą czynić. Przydáne są do káżdego Rozdźiału przestrogi, ktore krotko rzeczy trudnieysze vłacwiáią. Przydátki też są położone ná końcu kśiąg: częśćią dla dołożnieyszego wyrozumienia rzeczy w kśięgách zámknionych: częśćią dla záostrzenia dowćipow ludzkich, potrzebne. Przez Doktora Sebastiana Petricego Medika. Cum licentia superiorum. W Krakowie, W Drukárniey Symoná Kęmpiniego [sic], Roku Pánskiego, 1605.

Kraków, druk. Szymona Kempiniego, 1605.

folio, k. 12, s. [3]-78; k. 2, s. [82]–193, CXCIV–CXCVII; k. 2, s. [194]–336; k. 2, s. [337]–472 (właściwie: s. 470, pominięte s. 79-81, dwa razy wybita s. 268), k. 4 (ostatnia czysta).

– Polityki Aristotelesowey, To Iest Rządv Rzeczypospolitey z dokłádem Czesc Wtora Ksiegi Piąte [–Ksiegi Osme] W ktorych okáżących [sic] y stánowiáiących Rzeczypospolitey przyczynách vczy.
[w kolofonie:] W Krakowie, W Drukárniey Symoná Kempiniego, Roku Pánskiego, 1605.
folio, k. 2, s. [1]–128, CXXIX–CXXXIIII; k. 2, s. [129]–200; k. 2, s. [201]–308; k. 2, s. [309]–421, [1], k. 5.

Opr.: pergamin.

Estr. XII, s. 214–215; Guseva II, poz. 24.

Prow.:
Jan Naruszewski
zapiska na ostatniej karcie Cz. Wtorej: Ex Cathalogo librorum Joannis Naruszewsky / Emptus Warszaviae florenis Nouem. 1633?

Stanisław Felkowicz
zapiska na ostatniej karcie Cz. Wtorej: Ex Cathalogo libror[um] Stanislai Felkowicz Emptus politica Aristot. / Warsauiae florenis duodecim 1644.

Biała BZ/ Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na karcie tytułowej: Adscriptus Bibliothecae Arcis Białensis / CSDR.

Biała BW/?
Zapiska w katalogu BW 1733: D–4–12.

Nieśwież BZ/
na wyklejce okładki górnej ekslibris BDRN (duży).

BUM: 1 Gd 24/folio