Nazwisko i imię / hasło:
Zieliński Daniel.
Tytuł:
Szata Wzorzysta Doskonáłośći, Zakonnicę w oczách Boskich zdobiąca, y Wszelkim Stanom ludźi żyć duchownie prágnących pożyteczna. Przez iednego Kápłaná Oycow Bernárdynow zá dozwoleniem Stárszych Sporządzona. W Krakowie, w Drukárni Fránćiszka Cezárego I. K. Mći Typográphá. Roku P. 1649.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Franciszka Cezarego st., 1649.
Komentarz:
w 8ce, s. 307, [5]. Opr.: półskórek. Estr. XXXV, s. 344; Malicki, poz. 697; Guseva II, poz. 522.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 532 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 204 v., poz. 532).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 4459
Całość:
Zieliński Daniel.

Szata Wzorzysta Doskonáłośći, Zakonnicę w oczách Boskich zdobiąca, y Wszelkim Stanom ludźi żyć duchownie prágnących pożyteczna. Przez iednego Kápłaná Oycow Bernárdynow zá dozwoleniem Stárszych Sporządzona. W Krakowie, w Drukárni Fránćiszka Cezárego I. K. Mći Typográphá. Roku P. 1649.

Kraków, druk. Franciszka Cezarego st., 1649.

w 8ce, s. 307, [5].

Opr.: półskórek.

Estr. XXXV, s. 344; Malicki, poz. 697; Guseva II, poz. 522.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 532 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 204 v., poz. 532).

BAN: XXIX / a 4459