Nazwisko i imię / hasło:
Zehentner Paul.
Tytuł:
Sumnienie niespokojne, abo Sumienny Mol, Grzeszniká nieustánnie dręczący. Łácińskim ięzykiem Opisany przez Pawła Zehentnera Societatis Jesu Kápłana y Theologa, Ná Polski ięzyk przetłumáczony przez tegoż Zákonu Kapłána, á nakłádem Jasnie Wielmozney Iey Mosci Pani Dobrodzieyki Maryanny z Czarnkowskich Krasinski Starosciny Prasinskiey, Hrabiny ná Dobromilu, do Druku Podany Roku Pańskiego 1744. We Lwowie, w Drukarni Coll. Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, nakł. Marianny Krasińskiej, 1744.
Komentarz:
w 8ce, k. 8, s. 628, k. 2. Opr.: skóra. Estr. XXXV, s. 214–215; Guseva II, poz. 521.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. O 132. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 639 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 208 v., poz. 639). Sankt Petersburg BAN sygn.: 630 (naklejka na grzbiecie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6154
Całość:
Zehentner Paul.

Sumnienie niespokojne, abo Sumienny Mol, Grzeszniká nieustánnie dręczący. Łácińskim ięzykiem Opisany przez Pawła Zehentnera Societatis Jesu Kápłana y Theologa, Ná Polski ięzyk przetłumáczony przez tegoż Zákonu Kapłána, á nakłádem Jasnie Wielmozney Iey Mosci Pani Dobrodzieyki Maryanny z Czarnkowskich Krasinski Starosciny Prasinskiey, Hrabiny ná Dobromilu, do Druku Podany Roku Pańskiego 1744. We Lwowie, w Drukarni Coll. Soc. Jesu.

Lwów, druk. Jezuitów, nakł. Marianny Krasińskiej, 1744.

w 8ce, k. 8, s. 628, k. 2.

Opr.: skóra.

Estr. XXXV, s. 214–215; Guseva II, poz. 521.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. O 132.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 639 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 208 v., poz. 639).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 630 (naklejka na grzbiecie).

BAN: XXIX / a 6154