Nazwisko i imię / hasło:
Żebrowski Aleksander Jan.
Tytuł:
Sposoby Mowienia z Ludem Pacierza, Dáwánia Nauki Chrześćiáńskiey Dźiatkom, y Prostoćie, Mianowićie przed ich Spowiedźiami: Odpráwowania Katechizmow, we dni Niedźielne. Z Ordynacyi Synodu Dyoecezyi Wileńskiey jako nayprośćiey opisane Przez J. Wielmożnego y w Bogu Przewielebnego J. X. Alexandra Jana Zebrowskiego, S. Theol: y Prawa Oboyga Doktorá, w ten czás Arcydyakona Białey Ruśi &c. tegoż Synodu Sekretarza, teraz záś Kánoniká, Officiała General: Wileńskiego. A oraz Za dozwoleniem zwierzchnośći z przydatkiem niektorych srzodkow do záchowánia Łáski Bożey w ludźiach, do Druku podane. Náprzod Roku Páńsk. 1718. á powtornie 1728. a potrzećie 1736. á teráz poczwárte 1740. W Wilnie w Drukarni Akademickiey J. K. M. Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1740.
Komentarz:
w 8ce, k. 16. Opr.: papier. Estr. XXXV, s. 179; Guseva II, poz. 517.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 906 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 221 v., poz. 906).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6002
Całość:
Żebrowski Aleksander Jan.

Sposoby Mowienia z Ludem Pacierza, Dáwánia Nauki Chrześćiáńskiey Dźiatkom, y Prostoćie, Mianowićie przed ich Spowiedźiami: Odpráwowania Katechizmow, we dni Niedźielne. Z Ordynacyi Synodu Dyoecezyi Wileńskiey jako nayprośćiey opisane Przez J. Wielmożnego y w Bogu Przewielebnego J. X. Alexandra Jana Zebrowskiego, S. Theol: y Prawa Oboyga Doktorá, w ten czás Arcydyakona Białey Ruśi &c. tegoż Synodu Sekretarza, teraz záś Kánoniká, Officiała General: Wileńskiego. A oraz Za dozwoleniem zwierzchnośći z przydatkiem niektorych srzodkow do záchowánia Łáski Bożey w ludźiach, do Druku podane. Náprzod Roku Páńsk. 1718. á powtornie 1728. a potrzećie 1736. á teráz poczwárte 1740. W Wilnie w Drukarni Akademickiey J. K. M. Soc. Jesu.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1740.

w 8ce, k. 16.

Opr.: papier.

Estr. XXXV, s. 179; Guseva II, poz. 517.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 906 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 221 v., poz. 906).

BAN: XXIX / a 6002