Nazwisko i imię / hasło:
Zbiór.
Tytuł:
Zbior Osobliwego z wybránych Modlitw Nabozenstwa, z rożnych Kśiążek ku żbáwieniu Duszom Chrystusowym Krwią drogą odkupionym; Za Pozwoleniem Zwierzchnosci Skoncentrowany y do Druku Podany. W Supraslu, w Drukarni WW. OO. Bázyliánow, Roku Pańskiego 1753.
Miejsce i rok wydania:
Supraśl, druk. Bazylianów, 1753.
Komentarz:
w 8ce, s. 186, k. 3. Opr.: skóra. Estr. XXXV, s. 82; Cubrzyńska-Leonarczyk brak; Guseva II, poz. 516.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 1003 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 224 r., poz. 1003 [przekreślona, zmieniona na:] 636).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5828
Całość:
Zbiór.

Zbior Osobliwego z wybránych Modlitw Nabozenstwa, z rożnych Kśiążek ku żbáwieniu Duszom Chrystusowym Krwią drogą odkupionym; Za Pozwoleniem Zwierzchnosci Skoncentrowany y do Druku Podany. W Supraslu, w Drukarni WW. OO. Bázyliánow, Roku Pańskiego 1753.

Supraśl, druk. Bazylianów, 1753.

w 8ce, s. 186, k. 3.

Opr.: skóra.

Estr. XXXV, s. 82; Cubrzyńska-Leonarczyk brak; Guseva II, poz. 516.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 1003 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 224 r., poz. 1003 [przekreślona, zmieniona na:] 636).

BAN: XXIX / a 5828