Nazwisko i imię / hasło:
Zawadzki Walerian.
Tytuł:
Wiek Zakonny w Niebie zápisuiący Dzieie, do czego od Strzały użycza Piora, to iest: Medytacye Zakonne Z Przydátkiem Nábożeństwa Kápłáńskiego. Przez X. Wáleryána Záwadzkiego Zákonu Swiętego Bázylego W. Konsultora Konwentu Supraśl. do Druku powtore podane. Roku 1730. Dnia 14. Stycznia.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Supraśl, druk. Bazylianów), 1730.
Komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 515, [8]. Opr.: skóra. Estr. XXXIV, 448; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 81; Guseva II, poz. 515.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. O [173]. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 307 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 197 r., poz. 307).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5375
Całość:
Zawadzki Walerian.

Wiek Zakonny w Niebie zápisuiący Dzieie, do czego od Strzały użycza Piora, to iest: Medytacye Zakonne Z Przydátkiem Nábożeństwa Kápłáńskiego. Przez X. Wáleryána Záwadzkiego Zákonu Swiętego Bázylego W. Konsultora Konwentu Supraśl. do Druku powtore podane. Roku 1730. Dnia 14. Stycznia.

B. m. (Supraśl, druk. Bazylianów), 1730.

w 8ce, k. 4, s. 515, [8].

Opr.: skóra.

Estr. XXXIV, 448; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 81; Guseva II, poz. 515.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. O [173].

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 307 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 197 r., poz. 307).

BAN: XXIX / a 5375