Nazwisko i imię / hasło:
Zawacki Teodor (Zawadzki).
Tytuł:
Compendium To iest Krotkie Zebranie wszytkich á wszytkich Praw, Státutow, y Constituciy Koronnych, áż do Roku 1613 inclusivè Na Szesc Rozdziałow Rozporządzone y wydáne, Przez Theodora Zawackiego z Zawad, Szlachćicá Polskiego, Herbu Rogálá. W Krakowie: w Drukárni Symona Kempiniego, Roku Pánskiego 1614.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Szymona Kempiniego, 1614.
Komentarz:
folio, k. 8, s. 139; k. 4, s. 67; k. 4, s. 171; k. 4, s. 130; k. 4, s. 68; k. 4, s. 152. Opr.: pergamin. Estr. XXXIV, s. 437–438; Guseva II, poz. 514.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Juridic.] 158 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 236 r., poz. 186 [przekreślona, zmieniona na:] 158). Sygn. nieustalona: 53 (zapiska na grzbiecie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / г 877
Całość:
Zawacki Teodor (Zawadzki).

Compendium To iest Krotkie Zebranie wszytkich á wszytkich Praw, Státutow, y Constituciy Koronnych, áż do Roku 1613 inclusivè Na Szesc Rozdziałow Rozporządzone y wydáne, Przez Theodora Zawackiego z Zawad, Szlachćicá Polskiego, Herbu Rogálá. W Krakowie: w Drukárni Symona Kempiniego, Roku Pánskiego 1614.

Kraków, druk. Szymona Kempiniego, 1614.

folio, k. 8, s. 139; k. 4, s. 67; k. 4, s. 171; k. 4, s. 130; k. 4, s. 68; k. 4, s. 152.

Opr.: pergamin.

Estr. XXXIV, s. 437–438; Guseva II, poz. 514.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Juridic.] 158 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 236 r., poz. 186 [przekreślona, zmieniona na:] 158).

Sygn. nieustalona: 53 (zapiska na grzbiecie).

BAN: XXIX / г 877