Nazwisko i imię / hasło:
Załuski Józef Andrzej.
Tytuł:
Apteka Dla tych co iey, áni Lekarza nie maią Albo Sposob Konserwowania zdrowia, mianowicie dla tych spisana, Co Lekárza nie maią, Apteki nie znaią To iest Szkoła Salernitanska Z Łacinskiego wierszu [sic] metrem Oyczystym przełożona w podroży, z nienawiści prożnowania, á z miłości ku ubogim chorym po wsiach mięszkaiącym [sic] do druku podana Przez tego ktory Jest Ziemianow Rodakow Kochaiący ktory oprocz Dyskursu o dáwności zácności Authorach y edicyach Szkoły Salernitańskiey dołożył kilka ciekawych do konserwacyi zdrowia ludzkiego y gospodarstwa náleżących Informacyi Sine fictione didici, sine invidiâ communico (Sapientiae cap. 4.) w Warszawie w Drukarni J. K. Mći, y Rzecz pltey: [sic] Collegium Soc: Jesu, Roku od Národzenia Lekárza Dusznego MDCCL.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Jezuitów, 1750.
Komentarz:
w 4ce, k. 3, s. 139[140]. Egz. a Opr.: półskórek. Egz. b. Def.: brak dwu ost. kart (s. 137–139[140]). Opr.: półskórek. Estr. XXXIV, s. 188; Guseva II, poz. 510 (egz. b).
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Nieśwież BFUR/ ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: P/20. Egz. b. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Oeconom.] 461 [przekreślona, zmieniona na:] 52 (naklejka na okładce górnej; CBR, II, k. 104 r., poz. 52).
Lokalizacja:
BUM: 7 Ma 16 BAN: XXIX / б 18564
Całość:
Załuski Józef Andrzej.

Apteka Dla tych co iey, áni Lekarza nie maią Albo Sposob Konserwowania zdrowia, mianowicie dla tych spisana, Co Lekárza nie maią, Apteki nie znaią To iest Szkoła Salernitanska Z Łacinskiego wierszu [sic] metrem Oyczystym przełożona w podroży, z nienawiści prożnowania, á z miłości ku ubogim chorym po wsiach mięszkaiącym [sic] do druku podana Przez tego ktory Jest Ziemianow Rodakow Kochaiący ktory oprocz Dyskursu o dáwności zácności Authorach y edicyach Szkoły Salernitańskiey dołożył kilka ciekawych do konserwacyi zdrowia ludzkiego y gospodarstwa náleżących Informacyi Sine fictione didici, sine invidiâ communico (Sapientiae cap. 4.) w Warszawie w Drukarni J. K. Mći, y Rzecz pltey: [sic] Collegium Soc: Jesu, Roku od Národzenia Lekárza Dusznego MDCCL.

Warszawa, druk. Jezuitów, 1750.

w 4ce, k. 3, s. 139[140].

Egz. a
Opr.: półskórek.

Egz. b.
Def.: brak dwu ost. kart (s. 137–139[140]).
Opr.: półskórek.

Estr. XXXIV, s. 188; Guseva II, poz. 510 (egz. b).

Prow.:
Egz. a
Nieśwież BFUR/
ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: P/20.

Egz. b.
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Oeconom.] 461 [przekreślona, zmieniona na:] 52 (naklejka na okładce górnej; CBR, II, k. 104 r., poz. 52).

BUM: 7 Ma 16
BAN: XXIX / б 18564