Nazwisko i imię / hasło:
Zabielski Wojciech Alojzy.
Tytuł:
O Poszanowaniu Duchownych Y Dziesięcinie Kazania X. Woyciecha Aloyzego Zabielskiego Societatis Jesu Collegiaty Lubelskiey. Ordynaryusza Kaznodziei przed Trybunałem Koronnym Miane w Roku 1753 Ktorym ná początku przydana, potrzebna Przemowa do Czytelnika w tychże Materyach. w Lublinie w Drukarni J.K.M. Collegium Societatis Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, b. r. (1753).
Komentarz:
w 4ce, k. 14, s. 116. Opr.: skóra. Estr. XXXIV, s. 26; Dziok-Strelnik, poz. 1108; Guseva II, poz. 508.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. Q 123. Nieśwież BP/ sygn.: au 64 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 175 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 173 r., poz. 175). Sygn. nieustalona: 135 (naklejka na okładce górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21034
Całość:
Zabielski Wojciech Alojzy.

O Poszanowaniu Duchownych Y Dziesięcinie Kazania X. Woyciecha Aloyzego Zabielskiego Societatis Jesu Collegiaty Lubelskiey. Ordynaryusza Kaznodziei przed Trybunałem Koronnym Miane w Roku 1753 Ktorym ná początku przydana, potrzebna Przemowa do Czytelnika w tychże Materyach. w Lublinie w Drukarni J.K.M. Collegium Societatis Jesu.

Lublin, druk. Jezuitów, b. r. (1753).

w 4ce, k. 14, s. 116.

Opr.: skóra.

Estr. XXXIV, s. 26; Dziok-Strelnik, poz. 1108; Guseva II, poz. 508.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. Q 123.

Nieśwież BP/
sygn.: au 64 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 175 (drukowana naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 173 r., poz. 175).

Sygn. nieustalona: 135 (naklejka na okładce górnej).

BAN: XXIX / б 21034