Nazwisko i imię / hasło:
Zabawa.
Tytuł:
Zabawa Duchowna. Tym Słuząca Duszom, Ktore są wpisane w Bráctwo, Ustáwiczney Adoracyi, y nadgrodzenia uiętey czći przez niezbożnych, Nayswiętszemu Sakramentowi. Z Fráncuskiego ięzyka ná Polski przetłumaczona, W Roku 1688. Teraz czwarty raz do Druku Podana Roku Pańskie: 1743. W Warszawie, w Drukarni J. K. M. y Rzepos. Schol. Pia.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1743.
Komentarz:
w 8ce, k. 8, s. 185, [3]. Na k. 2– 8 dedykacja dla Elżbiety Lubomirskiej, wojewodziny krakowskiej. Opr.: półskórek. Estr. XXXIV, s. 5 (edycja bez dedykacji); Guseva II, poz. 506.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. O [186]. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 210 [przekreślona, zmieniona na:] [Theol.] 583 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 193 v., poz. 210, tamże, k. 206 v., poz. 583). Sygn. nieustalona: 222 (naklejka na okładce górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5613
Całość:
Zabawa.

Zabawa Duchowna. Tym Słuząca Duszom, Ktore są wpisane w Bráctwo, Ustáwiczney Adoracyi, y nadgrodzenia uiętey czći przez niezbożnych, Nayswiętszemu Sakramentowi. Z Fráncuskiego ięzyka ná Polski przetłumaczona, W Roku 1688. Teraz czwarty raz do Druku Podana Roku Pańskie: 1743. W Warszawie, w Drukarni J. K. M. y Rzepos. Schol. Pia.

Warszawa, druk. Pijarów, 1743.

w 8ce, k. 8, s. 185, [3].
Na k. 2– 8 dedykacja dla Elżbiety Lubomirskiej, wojewodziny krakowskiej.

Opr.: półskórek.

Estr. XXXIV, s. 5 (edycja bez dedykacji); Guseva II, poz. 506.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. O [186].

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 210 [przekreślona, zmieniona na:] [Theol.] 583 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 193 v., poz. 210, tamże, k. 206 v., poz. 583).

Sygn. nieustalona: 222 (naklejka na okładce górnej).

BAN: XXIX / a 5613