Nazwisko i imię / hasło:
Siedm.
Tytuł:
Siedm Pacierzy. Brackie y Koronká z Litániámi Do Nayświętszey Panny Maryi Zkakplerza [sic]. S. Z Rozpámiętywániem Siedmiu Wylania Náydrosższey Krwi Pána Jezusowey. y Siedmiu Rádośći Panny Przenayswiętszey. Ná uproszenie sobie Łáski y mocy przeciwko siedmiu grzechom smiertelnym, y ná siedmiu dárow Ducha Swiętego Otrzymánie. Przedrukowane. W Lublinie. w Drukarni Coll: Socie: Jesu Roku Pánskiego 1723.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1723.
Komentarz:
w 8ce, s. 56. Opr.: karton, papier. Estr. XXIV, s. 11 (niedokładnie pod hasłem: Pacierzy, na podstawie niekompletnego egz. Bibl. Uniwersyteckiej w Warszawie); Dziok-Strelnik, poz. 729; Guseva II, poz. 404.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: au 140 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Theol. 1349 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6004
Całość:
Siedm.

Siedm Pacierzy. Brackie y Koronká z Litániámi Do Nayświętszey Panny Maryi Zkakplerza [sic]. S. Z Rozpámiętywániem Siedmiu Wylania Náydrosższey Krwi Pána Jezusowey. y Siedmiu Rádośći Panny Przenayswiętszey. Ná uproszenie sobie Łáski y mocy przeciwko siedmiu grzechom smiertelnym, y ná siedmiu dárow Ducha Swiętego Otrzymánie. Przedrukowane. W Lublinie. w Drukarni Coll: Socie: Jesu Roku Pánskiego 1723.

Lublin, druk. Jezuitów, 1723.

w 8ce, s. 56.

Opr.: karton, papier.

Estr. XXIV, s. 11 (niedokładnie pod hasłem: Pacierzy, na podstawie niekompletnego egz. Bibl. Uniwersyteckiej w Warszawie); Dziok-Strelnik, poz. 729; Guseva II, poz. 404.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: au 140 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Theol. 1349 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / a 6004