Nazwisko i imię / hasło:
Crasset Jean.
Tytuł:
Zabawy Nabożne, koło Nayświętszego Sakramentu. Przez X. Crasset Jezuitę, Fráncuskim językiem do druku podane, á z Fráncuskiego ná Polski przetłumaczone przez iednę J. W. dámę senatorkę polską drukowane. Roku Páńskiego 1735. W Warszawie w Drukárni I. K. M. y Rzeczypospolitey Kollegium XX. Scholarum Piarum.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1735.
Komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 206. Opr.: skóra. Estr. XIV, s. 441 (niedokładnie, pod tytułem: Rozmowy między mistrzem a uczniem o Sakramencie ciała pańskiego); Guseva I, poz. 69.
Proweniencja:
Prow.: Maria Zaleska (?) Lanckorońska. zapiska na odwrocie karty tyt.: Maria Zaleska [?] / Lanckorąska. Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O [187b]. Sankt Petersburg BAN sygn.: 849; 618 (naklejki na grzbiecie), 994 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6451
Całość:
Crasset Jean.

Zabawy Nabożne, koło Nayświętszego Sakramentu. Przez X. Crasset Jezuitę, Fráncuskim językiem do druku podane, á z Fráncuskiego ná Polski przetłumaczone przez iednę J. W. dámę senatorkę polską drukowane. Roku Páńskiego 1735. W Warszawie w Drukárni I. K. M. y Rzeczypospolitey Kollegium XX. Scholarum Piarum.

Warszawa, druk. Pijarów, 1735.

w 8ce, k. 1, s. 206.

Opr.: skóra.

Estr. XIV, s. 441 (niedokładnie, pod tytułem: Rozmowy między mistrzem a uczniem o Sakramencie ciała pańskiego); Guseva I, poz. 69.

Prow.:
Maria Zaleska (?) Lanckorońska.
zapiska na odwrocie karty tyt.: Maria Zaleska [?] / Lanckorąska.

Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O [187b].

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 849; 618 (naklejki na grzbiecie), 994 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / a 6451