Nazwisko i imię / hasło:
Różaniec.
Tytuł:
Rozániec y Głos Rátunku proszący z Apteczką, w Odgłosach y Woniach Swoich. To iest: Potrzebnieysze Nábożeństwá y Modlitewki, Z námienionych dwu kśiążeczek przed laty wydánych. Przez ichze Authora Z nieiáką przy Mszy S. odmiáną y Modlitwy, ktorey przydátkiem do przedrukowánia podáne, Zá pozwoleniem Stárszych. W Gdansku, Roku 1727.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, b. dr., 1727.
Komentarz:
w 12ce, k. 18, s. 236. Opr.: skóra. Estr. XVII, s. 187 (pod hasłem: Głos, podaje: w 8ce, s. 236); Guseva II, poz. 386.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 608 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 208 r., poz. 608, pod tytułem Nabozenstwa y modlitewniki. W Gdansku, 1727).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5248
Całość:
Różaniec.

Rozániec y Głos Rátunku proszący z Apteczką, w Odgłosach y Woniach Swoich. To iest: Potrzebnieysze Nábożeństwá y Modlitewki, Z námienionych dwu kśiążeczek przed laty wydánych. Przez ichze Authora Z nieiáką przy Mszy S. odmiáną y Modlitwy, ktorey przydátkiem do przedrukowánia podáne, Zá pozwoleniem Stárszych. W Gdansku, Roku 1727.

Gdańsk, b. dr., 1727.

w 12ce, k. 18, s. 236.

Opr.: skóra.

Estr. XVII, s. 187 (pod hasłem: Głos, podaje: w 8ce, s. 236); Guseva II, poz. 386.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 608 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 208 r., poz. 608, pod tytułem Nabozenstwa y modlitewniki. W Gdansku, 1727).

BAN: XXIX / a 5248