Nazwisko i imię / hasło:
Lordelot Bénigne.
Tytuł:
Powinnosci zycia domowego. Napisane po francusku Od Jednego Gospodarza, á Drukowane w Bruxellach Roku Pańskiego 1706. Przetłumaczone Na Polskie, á Drukowane w Brunsberku Roku Pańskiego 1714. Dla Nauki ludzi zywot domowy prowadzących, Przedrukowane w Wilnie, w Drukarni J. K. M. Akad. S. J. Roku 1752.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1752.
Komentarz:
w 8ce, k. 4, s. 261. Opr.: skóra. Estr. XXVI, s. 381 (pod hasłem: Rostkowski Adam); Guseva II, poz. 385.
Proweniencja:
Prow.: Franciszek Bohusz zapiska na wyklejce okładki dolnej i karcie ochronnej dolnej, kończący się: [...] piszę sie byc nieodmiennym / Bratem y codziennym Bogomodlcą / Franciszek Bohusz Treść zapiski niemożliwa do odtworzenia: wyklejka prawie w całości wydarta, zachowany tylko, obcięty od góry, fragment zapiski znajdujący się na karcie ochronnej. Prawdopodobnie jest to prośba o wsparcie finansowe – w drugim wersie zapiski słowa: „poufałości, upraszac o talar bity”. Jan Brzeziński / Michał Skorulski, [...]cjan Skorulski zapiska na odwrocie karty ochr. dolnej: Jmć Pan Jan Brzezinski, Czesnik [dalej zniszczone] / JP Pm Michałowi Oboznemu wilens y [dalej obcięte] / cianowi Chorązycom kowiens Skor[dalej obcięte]. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 429 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 200 v., poz. 429).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6025
Całość:
Lordelot Bénigne.

Powinnosci zycia domowego. Napisane po francusku Od Jednego Gospodarza, á Drukowane w Bruxellach Roku Pańskiego 1706. Przetłumaczone Na Polskie, á Drukowane w Brunsberku Roku Pańskiego 1714. Dla Nauki ludzi zywot domowy prowadzących, Przedrukowane w Wilnie, w Drukarni J. K. M. Akad. S. J. Roku 1752.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1752.

w 8ce, k. 4, s. 261.

Opr.: skóra.

Estr. XXVI, s. 381 (pod hasłem: Rostkowski Adam); Guseva II, poz. 385.

Prow.:
Franciszek Bohusz
zapiska na wyklejce okładki dolnej i karcie ochronnej dolnej, kończący się: [...] piszę sie byc nieodmiennym / Bratem y codziennym Bogomodlcą / Franciszek Bohusz
Treść zapiski niemożliwa do odtworzenia: wyklejka prawie w całości wydarta, zachowany tylko, obcięty od góry, fragment zapiski znajdujący się na karcie ochronnej. Prawdopodobnie jest to prośba o wsparcie finansowe – w drugim wersie zapiski słowa: „poufałości, upraszac o talar bity”.

Jan Brzeziński / Michał Skorulski, [...]cjan Skorulski
zapiska na odwrocie karty ochr. dolnej: Jmć Pan Jan Brzezinski, Czesnik [dalej zniszczone] / JP Pm Michałowi Oboznemu wilens y [dalej obcięte] / cianowi Chorązycom kowiens Skor[dalej obcięte].

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 429 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 200 v., poz. 429).

BAN: XXIX / a 6025