Nazwisko i imię / hasło:
Powinności.
Tytuł:
Powinnosci Chrzescianskie, To iest Co powinien káżdy Chrześciánin wierzyć, czynić y wiedźieć, áby był zbáwiony. Zá dozwoleniem Stárszych Do Druku Podane Roku Páńskiego 1746. W Krakowie, w Druk: Dominika Siarkowskiego J. K. M. y Jaśnie Oświeconego Xćia Jmći Kárdynała y Biskupa Krákowskiego, Xćia Siewierskiego Ordynaryinego Typografa y Bibliopoli.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Dominika Siarkowskiego, 1746.
Komentarz:
w 16ce, k. 24. Opr.: półskórek. Estr. brak; Guseva II, poz. 353.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 163 (naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 191 v., poz. 163).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5056 adl. 1
Całość:
Powinności.

Powinnosci Chrzescianskie, To iest Co powinien káżdy Chrześciánin wierzyć, czynić y wiedźieć, áby był zbáwiony. Zá dozwoleniem Stárszych Do Druku Podane Roku Páńskiego 1746. W Krakowie, w Druk: Dominika Siarkowskiego J. K. M. y Jaśnie Oświeconego Xćia Jmći Kárdynała y Biskupa Krákowskiego, Xćia Siewierskiego Ordynaryinego Typografa y Bibliopoli.

Kraków, druk. Dominika Siarkowskiego, 1746.

w 16ce, k. 24.

Opr.: półskórek.

Estr. brak; Guseva II, poz. 353.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 163 (naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 191 v., poz. 163).

BAN: XXIX / a 5056 adl. 1