Nazwisko i imię / hasło:
Manni Giovanni Battista.
Tytuł:
Katownie Więzienia Piekielnego Niektore Obrazami, y Przykładámi Od X. Iáná Baptysty Manni Soc. Iesu, Poczterykroć po Włosku wydanemi, Obiasnione. Potym Ná postrach y poprawę grzesznym po Polsku, z małą rzeczy odmianą Przez Iednego Kapłana teyże Societatis Z dozwoleniem Starszych wydáne. Teraz záś swieżo przedrukowane. W Wilnie, w Drukarni Akademickiey Societatis Jesu, Roku Páńskiego 1716.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1716.
Komentarz:
w 8ce, k. 28. W klocku, zob. Tylkowski Wojciech (Supplement 1723). Estr. brak tego wydania; Guseva II, poz. 265.
Proweniencja:
Prow. klocka: Andrzej Waszinski, Konstancja Sapieżyna?, Nieśwież BO.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5520 adl. 3
Całość:
Manni Giovanni Battista.

Katownie Więzienia Piekielnego Niektore Obrazami, y Przykładámi Od X. Iáná Baptysty Manni Soc. Iesu, Poczterykroć po Włosku wydanemi, Obiasnione. Potym Ná postrach y poprawę grzesznym po Polsku, z małą rzeczy odmianą Przez Iednego Kapłana teyże Societatis Z dozwoleniem Starszych wydáne. Teraz záś swieżo przedrukowane. W Wilnie, w Drukarni Akademickiey Societatis Jesu, Roku Páńskiego 1716.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1716.

w 8ce, k. 28.

W klocku, zob. Tylkowski Wojciech (Supplement 1723).

Estr. brak tego wydania; Guseva II, poz. 265.

Prow. klocka: Andrzej Waszinski, Konstancja Sapieżyna?, Nieśwież BO.

BAN: XXIX / a 5520 adl. 3