Nazwisko i imię / hasło:
Bonawentura św. (Bonaventura s.).
Tytuł:
Lekarstwo duchowne Ná zárazę powietrzną, y inne iákiekolwiek przygody, złożone z pięć Psałmow o Nayświętszey Pannie Maryi, Wyięte z Psałterza S. Bonawentury z przydatkiem rożnych modlitew Do Pana Jezusa Y Nayświętszey Panny Maryi Y do rożnych Swiętych zebrane, á dla wygody Chrześciańskiey Duszy przedrukowane. W Sandomierzu, R. P. 1745.
Miejsce i rok wydania:
Sandomierz, (druk. Jezuitów), 1745.
Komentarz:
w 16ce, s. 72. Opr.: półskórek. Estr. brak tego tytułu (pod hasłem Lekarstwo, brak tego wydania); Guseva II, poz. 245.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 811 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 217 r., poz. 811). Sygn. nieustalona: a 166 (naklejka na grzbiecie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5440
Całość:
Bonawentura św. (Bonaventura s.).

Lekarstwo duchowne Ná zárazę powietrzną, y inne iákiekolwiek przygody, złożone z pięć Psałmow o Nayświętszey Pannie Maryi, Wyięte z Psałterza S. Bonawentury z przydatkiem rożnych modlitew Do Pana Jezusa Y Nayświętszey Panny Maryi Y do rożnych Swiętych zebrane, á dla wygody Chrześciańskiey Duszy przedrukowane. W Sandomierzu, R. P. 1745.

Sandomierz, (druk. Jezuitów), 1745.

w 16ce, s. 72.

Opr.: półskórek.

Estr. brak tego tytułu (pod hasłem Lekarstwo, brak tego wydania); Guseva II, poz. 245.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 811 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 217 r., poz. 811).

Sygn. nieustalona: a 166 (naklejka na grzbiecie).

BAN: XXIX / a 5440