Nazwisko i imię / hasło:
Kongregacja.
Tytuł:
Kongregacya Siedmiu Bolesci Nayswiętszey Panny Macierzynsko Boleści nasze Piastuiącey, Przy Cudownym Obrazie swoim w Polu Jarosławskim, Do Kościoła Societatis Jesu z odpustami Dla Płci Oboiey. Za Pozwoleniem Stolice Apostolskiey wprowadzona. Roku Pańskiego 1728, Dnia drugiego Lipca. w Drukarni Lwowskiey Coll. Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, 1728.
Komentarz:
w 8ce, k. 30. Opr.: karton, papier. Estr. brak tego wydania; Guseva II, poz. 185.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. O 59. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 642 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 210, poz. 642).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5540
Całość:
Kongregacja.

Kongregacya Siedmiu Bolesci Nayswiętszey Panny Macierzynsko Boleści nasze Piastuiącey, Przy Cudownym Obrazie swoim w Polu Jarosławskim, Do Kościoła Societatis Jesu z odpustami Dla Płci Oboiey. Za Pozwoleniem Stolice Apostolskiey wprowadzona. Roku Pańskiego 1728, Dnia drugiego Lipca. w Drukarni Lwowskiey Coll. Soc. Jesu.

Lwów, druk. Jezuitów, 1728.

w 8ce, k. 30.

Opr.: karton, papier.

Estr. brak tego wydania; Guseva II, poz. 185.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. O 59.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 642 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 210, poz. 642).

BAN: XXIX / a 5540