Nazwisko i imię / hasło:
Kałaj Daniel.
Tytuł:
Idaea Regis: To iest ná sczęśliwą Elekcyą, Teraz Naiasnieyszego y Niezwycięzonego Monarchy Iana III. złaski [sic] Bozey Krola Polskiego, Wielkiego Xiązęcia Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Zmudzkiego, Mazowieckiego, Inflandskie[go] &c. &c. A niegdy Jáśnie Wielmożnego, Jego Mośći Páná, P. Iana Sobieskiego, Márszałká, y Hetmaná Wielkiego Koronnego, ná Złoczowie y Zołkwi Dziedzicá: Iáworowskiego, Stryiskiego, Kałuskiego, Bárskiego, Gniewskiego, Stárosty. Kazanie, Ná pámiętną Lekcyą. I. Reg. XIII v. 14. Daniela Kałaiego. V. D, [sic] M. Słowa Bozego Kaznodzieię Odpráwione we Gdańsku, w kośćiele SS. Piotrá y Páwłá, wsamę [sic] Octáwę Elekcyey, to iest: w poniedźiáłek po pierwszey Niedźieli Troyce Swiętey. Cum scitu & permissu Magistratus. Drukował we Gdańsku Dawid Fridrich Rhet, Mieyski Typograph. Roku 1674. wtygodniu [sic] między Dom. III & IV. Trinit.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Dawida Fryderyka Rhete, 1674.
Komentarz:
w 4ce, k. 18. Opr.: skóra. Estr. brak tego wydania (XIX, s. 14–15: inna edycja r. 1674); Guseva brak.
Proweniencja:
Prow.: Biała BF/. sygn.: 70/4 (naklejka na grzbiecie). zapiska w katalogu BF: LXX-4. Nieśwież BP/ sygn.: au 44 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: Politici 109 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21561 adl. 1
Całość:
Kałaj Daniel.

Idaea Regis: To iest ná sczęśliwą Elekcyą, Teraz Naiasnieyszego y Niezwycięzonego Monarchy Iana III. złaski [sic] Bozey Krola Polskiego, Wielkiego Xiązęcia Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Zmudzkiego, Mazowieckiego, Inflandskie[go] &c. &c. A niegdy Jáśnie Wielmożnego, Jego Mośći Páná, P. Iana Sobieskiego, Márszałká, y Hetmaná Wielkiego Koronnego, ná Złoczowie y Zołkwi Dziedzicá: Iáworowskiego, Stryiskiego, Kałuskiego, Bárskiego, Gniewskiego, Stárosty. Kazanie, Ná pámiętną Lekcyą. I. Reg. XIII v. 14. Daniela Kałaiego. V. D, [sic] M. Słowa Bozego Kaznodzieię Odpráwione we Gdańsku, w kośćiele SS. Piotrá y Páwłá, wsamę [sic] Octáwę Elekcyey, to iest: w poniedźiáłek po pierwszey Niedźieli Troyce Swiętey. Cum scitu & permissu Magistratus. Drukował we Gdańsku Dawid Fridrich Rhet, Mieyski Typograph. Roku 1674. wtygodniu [sic] między Dom. III & IV. Trinit.

Gdańsk, druk. Dawida Fryderyka Rhete, 1674.

w 4ce, k. 18.

Opr.: skóra.

Estr. brak tego wydania (XIX, s. 14–15: inna edycja r. 1674); Guseva brak.

Prow.:
Biała BF/.
sygn.: 70/4 (naklejka na grzbiecie).
zapiska w katalogu BF: LXX-4.

Nieśwież BP/
sygn.: au 44 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: Politici 109 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 21561 adl. 1