Nazwisko i imię / hasło:
Hevenesi Gábor.
Tytuł:
Czesc Codzienna Nayswiętszey Boga Matki Szczegulney Umieraiących Patronki Maryi na uproszenie Łáski Dobrego y pobożnego życia y Swiątobliwey śmierci Naypozytecznieysza. w Wrocłáwiu w Akademii S. J. pierwey po Łacinie, á teraz po Polsku przez iednego Kapłána Soc. Jesu [Stanisława Kijankowskiego] Zpozwoleniem [sic] Starszych Wydana. w Drukarni Collegium Lwowskiego Societatis Jesu, Roku 1748.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, 1748.
Komentarz:
w 8ce, k. 10, s. 368, k. 26. Opr.: skóra. Estr. XIX, 258 (pod hasłem: Kijankowski Stanisław, mylny rok wydania: 1718); Guseva II, poz. 161.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 389 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 199 v., poz. 389).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21100
Całość:
Hevenesi Gábor.

Czesc Codzienna Nayswiętszey Boga Matki Szczegulney Umieraiących Patronki Maryi na uproszenie Łáski Dobrego y pobożnego życia y Swiątobliwey śmierci Naypozytecznieysza. w Wrocłáwiu w Akademii S. J. pierwey po Łacinie, á teraz po Polsku przez iednego Kapłána Soc. Jesu [Stanisława Kijankowskiego] Zpozwoleniem [sic] Starszych Wydana. w Drukarni Collegium Lwowskiego Societatis Jesu, Roku 1748.

Lwów, druk. Jezuitów, 1748.

w 8ce, k. 10, s. 368, k. 26.

Opr.: skóra.

Estr. XIX, 258 (pod hasłem: Kijankowski Stanisław, mylny rok wydania: 1718); Guseva II, poz. 161.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 389 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 199 v., poz. 389).

BAN: XXIX / б 21100