Nazwisko i imię / hasło:
Hansen Leonhard.
Tytuł:
Roza Indyiska, To Iest Przedźiwny Zywot, y Cudá, Swiętey Rozy Indyankiey, Trzećiego Hábitu S. Dominika, Przez Przewielebnego Oycá Leonarda Hansena Swiętey Theologiey Doktora Prowincyáłá Angielskiego, Socyuszá Generalskiego, tegosz Zakonu Ięzykiem Łaćińskim, do Druku podana. Ná polskie przełożona Przez W. O. Thomasza Tomickiego Dominikana, Zá dozwoleniem Stárszych. W Krakowie, w Drukárni Akademiey Krákowskiey, Roku Páńskiego, M. DC. LXX VII.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1677.
Komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 275 (s. 273–275 paginowane mylnie 263–265), [1], k. 8. Def.: brak 2-ch tablic (z rycinami). Opr.: skóra. Estr. XVIII, s. 38; Guseva II, poz. 122.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. Q 61. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 75 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, I, 226, k. 13 v., poz. 75).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21414
Całość:
Hansen Leonhard.

Roza Indyiska, To Iest Przedźiwny Zywot, y Cudá, Swiętey Rozy Indyankiey, Trzećiego Hábitu S. Dominika, Przez Przewielebnego Oycá Leonarda Hansena Swiętey Theologiey Doktora Prowincyáłá Angielskiego, Socyuszá Generalskiego, tegosz Zakonu Ięzykiem Łaćińskim, do Druku podana. Ná polskie przełożona Przez W. O. Thomasza Tomickiego Dominikana, Zá dozwoleniem Stárszych. W Krakowie, w Drukárni Akademiey Krákowskiey, Roku Páńskiego, M. DC. LXX VII.

Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1677.

w 4ce, k. 4, s. 275 (s. 273–275 paginowane mylnie 263–265), [1], k. 8.
Def.: brak 2-ch tablic (z rycinami).

Opr.: skóra.

Estr. XVIII, s. 38; Guseva II, poz. 122.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. Q 61.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Hist. Eccl.] 75 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, I, 226, k. 13 v., poz. 75).

BAN: XXIX / б 21414