Nazwisko i imię / hasło:
Grzybowski Antoni.
Tytuł:
Skarb nieoszacowany Oycow Franciszkanow Litewskich, w Roli Chrystusowey zatajony, Ktorego cáłá Oyczyzná Ná wypłácenie záćiągnionego długu Spráwiedliwośći Boskiey użyć może; z pewnych dokumentow Konwentu Wilenskiego Oycow Franciszkanow. Y z niektorych Historykow wydający się. To jest Ciała Męczennikow Franciszkanow, ná potrzebny (w czás káry Boskiey) sukkurs. pod Ziemią zachowane. W ktorymby były mieyscu, y jáko pomęczone, Rożnemi dowodámi komprobowane. Przy wielu innych relácyách, Przez X. Antoniego Grzybowskiego S. T. D. Na ten czás Kommisárzá Konwentu Wileńskiego Franciszkańskiego. W Wilnie, w Drukárni J. K. M. Akadem. Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), b. r. (aprobata: 1740).
Komentarz:
w 8ce, k. 5, s. 156. Opr.: półskórek. Estr. XVII, s. 450; Guseva II, poz. 119.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BP/. sygn.: au 136 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6261
Całość:
Grzybowski Antoni.

Skarb nieoszacowany Oycow Franciszkanow Litewskich, w Roli Chrystusowey zatajony, Ktorego cáłá Oyczyzná Ná wypłácenie záćiągnionego długu Spráwiedliwośći Boskiey użyć może; z pewnych dokumentow Konwentu Wilenskiego Oycow Franciszkanow. Y z niektorych Historykow wydający się. To jest Ciała Męczennikow Franciszkanow, ná potrzebny (w czás káry Boskiey) sukkurs. pod Ziemią zachowane. W ktorymby były mieyscu, y jáko pomęczone, Rożnemi dowodámi komprobowane. Przy wielu innych relácyách, Przez X. Antoniego Grzybowskiego S. T. D. Na ten czás Kommisárzá Konwentu Wileńskiego Franciszkańskiego. W Wilnie, w Drukárni J. K. M. Akadem. Soc. Jesu.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), b. r. (aprobata: 1740).

w 8ce, k. 5, s. 156.

Opr.: półskórek.

Estr. XVII, s. 450; Guseva II, poz. 119.

Prow.:
Nieśwież BP/.
sygn.: au 136 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / a 6261