Nazwisko i imię / hasło:
Chrościński Wojciech Stanisław.
Tytuł:
Krotki zbior duchownych zabaw, Oyczystym wierszem Przez Iegomosci Pana Woyciecha Stanisława Chroscinskiego I.K.M. Sekretarzá, napisány, á Dla pobożney w teráznieyszych utrapieniách folgi, do druku podany. Roku Pánskiego 1711. w Drukárni Iásney Gory Częstochowskiey.
Miejsce i rok wydania:
Częstochowa, druk. Paulinów, 1711.
Komentarz:
w 4ce, k. 116. Opr.: półskórek. Estr. XIV, s. 216 (tu: k. 112); Czerwień, poz. 124; Guseva I, poz. 61.
Proweniencja:
Prow.: Michał Serwacy Wiśniowiecki zapiska na k. 104: Michaëlis Servatii / Wiśniowiecki / HWWXL. Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 108. Nieśwież BO/ sygn. CBR: [Theol.] 68 (naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 167 v., poz. 68). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VII.40 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Sygn. nieustalona: 596 (zapiska na okładce górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 20260
Całość:
Chrościński Wojciech Stanisław.

Krotki zbior duchownych zabaw, Oyczystym wierszem Przez Iegomosci Pana Woyciecha Stanisława Chroscinskiego I.K.M. Sekretarzá, napisány, á Dla pobożney w teráznieyszych utrapieniách folgi, do druku podany. Roku Pánskiego 1711. w Drukárni Iásney Gory Częstochowskiey.

Częstochowa, druk. Paulinów, 1711.

w 4ce, k. 116.

Opr.: półskórek.

Estr. XIV, s. 216 (tu: k. 112); Czerwień, poz. 124; Guseva I, poz. 61.

Prow.:
Michał Serwacy Wiśniowiecki
zapiska na k. 104: Michaëlis Servatii / Wiśniowiecki / HWWXL.

Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 108.

Nieśwież BO/
sygn. CBR: [Theol.] 68 (naklejka na grzbiecie; CBR, II, k. 167 v., poz. 68).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VII.40 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Sygn. nieustalona: 596 (zapiska na okładce górnej).

BAN: XXIX / б 20260