Nazwisko i imię / hasło:
Filip Neriusz św. (Philippus Nerius s.).
Tytuł:
Zbawienne y pamięci godne nauki S. Filippa Neryusza Wszelkim każdego stanu Osobom Potrzebne y Pożyteczne. Z przyczynieniem niektorych innych Tegoż S. Auktora sentencyi, tudzież krotkiego zebrania Nabożnych Affektow, do protekcyi Swiętego Patrona uciekaiących się Roku Pańskiego 1737 przedrukowane. W Poznaniu, w Drukarni Akademickiey.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, Druk. Akademicka, 1737.
Komentarz:
w 12ce, k. 68. Opr.: karton obciągnięty malinowym jedwabiem. Estr. XVI, s. 216; Guseva II, poz. 338.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 880 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 221 r., poz. 880).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 6472
Całość:
Filip Neriusz św. (Philippus Nerius s.).

Zbawienne y pamięci godne nauki S. Filippa Neryusza Wszelkim każdego stanu Osobom Potrzebne y Pożyteczne. Z przyczynieniem niektorych innych Tegoż S. Auktora sentencyi, tudzież krotkiego zebrania Nabożnych Affektow, do protekcyi Swiętego Patrona uciekaiących się Roku Pańskiego 1737 przedrukowane. W Poznaniu, w Drukarni Akademickiey.

Poznań, Druk. Akademicka, 1737.

w 12ce, k. 68.

Opr.: karton obciągnięty malinowym jedwabiem.

Estr. XVI, s. 216; Guseva II, poz. 338.

Prow.:
Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 880 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, II, k. 221 r., poz. 880).

BAN: XXIX / a 6472