Nazwisko i imię / hasło:
Falęcki Hieronim (Hilarion).
Tytuł:
Woysko Serdecznych Noworekrutowanych Na Większą Chwałe Boską Affektow, Pod kommendą Jasnie Oswieconego Xiązęcia de Primis Principibus, bo Michała, w ktorego Jmieniu Bog całey Oyczyzny Honor, Sławę, y całość konserwuie; bo Serwacego, Korybuta Wisniowieckiego Woiewody Wilenskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego Hetmana. Ale ieszcze większego Przed Bogiem, Niebem, y całym Polskim Swiatem, Wysokich zasług Pre [dalej na odwrocie karty tyt.] rogatyw, Honorow Wodza, Ciągnieniem idące za wyciągnionym na Krzyżu Jezusem Trzema Kolumnami, Wiary, Nadziei, Miłośći. Roku, Kiedy Syn Boski, Regimentarz całego Swiata, zdawszy kommendę naturze ludzkiey na woynie trzydziestu trzech lat bywszy Bogiem, stałsię [sic] człowiekiem, wielką uczynił odwagę aby nam wieczną zawoiował chwałę. 1739. w Drukarni Poczajowskiey, W: W: OO: Bazylianow Unitow.
Miejsce i rok wydania:
Poczajów, druk. Bazylianów, 1739.
Komentarz:
w 4ce, k. 22, s. 485 (właściwie: s. 477, opuszczono s. 190-199, 233, 268, 278, 413, dwa razy wybito s. 397, 465-469). Opr.: skóra. Estr. XVI, s. 163; Guseva II, poz. 83.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BZ/ sygn.: 119/14 (zapiska na ostatniej karcie). Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 129 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 171, poz. 129). Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/IX.21 (zapiska na wyklejce okładki górnej). Zapiski na karcie ochr. górnej: 1. probatio Calami Dum forte; 2. Hilarion / Woysko / 1739 (poprawione na:) 1740. Sygn. nieustalona: 125 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 23337
Całość:
Falęcki Hieronim (Hilarion).

Woysko Serdecznych Noworekrutowanych Na Większą Chwałe Boską Affektow, Pod kommendą Jasnie Oswieconego Xiązęcia de Primis Principibus, bo Michała, w ktorego Jmieniu Bog całey Oyczyzny Honor, Sławę, y całość konserwuie; bo Serwacego, Korybuta Wisniowieckiego Woiewody Wilenskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego Hetmana. Ale ieszcze większego Przed Bogiem, Niebem, y całym Polskim Swiatem, Wysokich zasług Pre [dalej na odwrocie karty tyt.] rogatyw, Honorow Wodza, Ciągnieniem idące za wyciągnionym na Krzyżu Jezusem Trzema Kolumnami, Wiary, Nadziei, Miłośći. Roku, Kiedy Syn Boski, Regimentarz całego Swiata, zdawszy kommendę naturze ludzkiey na woynie trzydziestu trzech lat bywszy Bogiem, stałsię [sic] człowiekiem, wielką uczynił odwagę aby nam wieczną zawoiował chwałę. 1739. w Drukarni Poczajowskiey, W: W: OO: Bazylianow Unitow.

Poczajów, druk. Bazylianów, 1739.

w 4ce, k. 22, s. 485 (właściwie: s. 477, opuszczono s. 190-199, 233, 268, 278, 413, dwa razy wybito s. 397, 465-469).

Opr.: skóra.

Estr. XVI, s. 163; Guseva II, poz. 83.

Prow.:
Nieśwież BZ/
sygn.: 119/14 (zapiska na ostatniej karcie).

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 129 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 171, poz. 129).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/IX.21 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

Zapiski na karcie ochr. górnej: 1. probatio Calami Dum forte; 2. Hilarion / Woysko / 1739 (poprawione na:) 1740.
Sygn. nieustalona: 125 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 23337