Nazwisko i imię / hasło:
Droga.
Tytuł:
Droga Krzyza Pana Jezusowego, To iest Nabozenstwo Ktore kiedy kto nábożnie odprawi, Otrzyma te Odpusty, Ktore otrzymuią nawiedzaiący mieysca święte w Jeruzalem. Tak pozwolili niektorzy OO. SS. Papieże, á O. S. Papież Klemens XII. to potwierdził, y odprawować zalecił. Z dozwoleniem Zwierzchności Duchowney, wydrukowane. W Lublinie, w Druk. J. K. M. Colleg. Soc. Jesu, R. P. 1749.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1749.
Komentarz:
w 12ce, k. 17. Opr.: półskórek. Estr. XV, s. 319 (tu: w 16ce, k. 16); Dziok-Strelnik, poz. 198; Guseva II, poz. 70.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. O 25. RRKSO: poz. 54. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Theol.] 553 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 206 r., poz. 553).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5470
Całość:
Droga.

Droga Krzyza Pana Jezusowego, To iest Nabozenstwo Ktore kiedy kto nábożnie odprawi, Otrzyma te Odpusty, Ktore otrzymuią nawiedzaiący mieysca święte w Jeruzalem. Tak pozwolili niektorzy OO. SS. Papieże, á O. S. Papież Klemens XII. to potwierdził, y odprawować zalecił. Z dozwoleniem Zwierzchności Duchowney, wydrukowane. W Lublinie, w Druk. J. K. M. Colleg. Soc. Jesu, R. P. 1749.

Lublin, druk. Jezuitów, 1749.

w 12ce, k. 17.

Opr.: półskórek.

Estr. XV, s. 319 (tu: w 16ce, k. 16); Dziok-Strelnik, poz. 198; Guseva II, poz. 70.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. O 25.
RRKSO: poz. 54.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Theol.] 553 (zapiska na wyklejce okładki górnej; CBR, II, k. 206 r., poz. 553).

BAN: XXIX / a 5470