Nazwisko i imię / hasło:
Bystrzonowski Wojciech.
Tytuł:
Informacya matematyczna, Rozumnie Ciekáwego Polaka, swiat cały, niebo y ziemię y co na nich iest w trudnych Kwestyách y Praktyce iemuż ułatwiaiąca. Przez W.X. Woyciecha Bystrzonowskiego, Theologá Soc. Jesu. Teraz zaś w roku 1749 drugi ráz przedrukowana. W Lublinie, w Drukárni J. K. Mći Colleg. Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Lublin, druk. Jezuitów, 1749.
Komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 490 (właściwie: s. 492, dwa razy wybite s. 75, 76), k. 6. Opr.: półskórek. Estr. XIII, 484 (tu: k. 4, s. 490, k. 6); Dziok-Strelnik, poz. 90; Guseva I, poz. 57.
Proweniencja:
Prow.: Nieśwież BFUR/ ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: P 18. Sankt Petersburg BAN sygn.: 109/VI.8 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 22259
Całość:
Bystrzonowski Wojciech.

Informacya matematyczna, Rozumnie Ciekáwego Polaka, swiat cały, niebo y ziemię y co na nich iest w trudnych Kwestyách y Praktyce iemuż ułatwiaiąca. Przez W.X. Woyciecha Bystrzonowskiego, Theologá Soc. Jesu. Teraz zaś w roku 1749 drugi ráz przedrukowana. W Lublinie, w Drukárni J. K. Mći Colleg. Soc. Jesu.

Lublin, druk. Jezuitów, 1749.

w 4ce, k. 1, s. 490 (właściwie: s. 492, dwa razy wybite s. 75, 76), k. 6.

Opr.: półskórek.

Estr. XIII, 484 (tu: k. 4, s. 490, k. 6); Dziok-Strelnik, poz. 90; Guseva I, poz. 57.

Prow.:
Nieśwież BFUR/
ekslibris FUR na wyklejce okładki górnej, pod nim naklejka z sygn.: P 18.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 109/VI.8 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 22259