Nazwisko i imię / hasło:
Anzelm Polak.
Tytuł:
Peregrinacia Prawdźiwego Opisaniá Ziemi Swiętey, Betleem y Ierozolimy, Gdźie Pán nasz Iezus Chrystus: żyiąc náuczał, tam się narodźił y zá nas grzesznych w teyże źiemi Umarł y Pogrzebion. Náprzod przez ludźi godnych Duchownych y Swieckich peregrynuiących w Roku 1509 Łáćinskim Ięzykiem, wydána, á Polskim w Roku 1595 do druku podana, y teraz pozyskawszy extra Regnum ponowiona w Roku 1696. W Warszawie, OO. Schol. Piar. w Drukarni J. K. M., Roku 1696.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1696.
Komentarz:
w 8ce, k. 6, s. 100, k. 3. Opr.: półskórek. Estr. XII, s. 181; Guseva II, poz. 20.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/? RKKS: poz. O 111. Nieśwież BO/. sygn. CBR: [Hist. Itiner.] 53 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, I, k. 195 v., poz. 53, pod tytułem: Opisanie ziemie świętey. Warszawa, 1696).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 4569
Całość:
Anzelm Polak.

Peregrinacia Prawdźiwego Opisaniá Ziemi Swiętey, Betleem y Ierozolimy, Gdźie Pán nasz Iezus Chrystus: żyiąc náuczał, tam się narodźił y zá nas grzesznych w teyże źiemi Umarł y Pogrzebion. Náprzod przez ludźi godnych Duchownych y Swieckich peregrynuiących w Roku 1509 Łáćinskim Ięzykiem, wydána, á Polskim w Roku 1595 do druku podana, y teraz pozyskawszy extra Regnum ponowiona w Roku 1696. W Warszawie, OO. Schol. Piar. w Drukarni J. K. M., Roku 1696.

Warszawa, druk. Pijarów, 1696.

w 8ce, k. 6, s. 100, k. 3.

Opr.: półskórek.

Estr. XII, s. 181; Guseva II, poz. 20.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/?
RKKS: poz. O 111.

Nieśwież BO/.
sygn. CBR: [Hist. Itiner.] 53 (drukowana naklejka na grzbiecie oraz zapiska na odwrocie karty ochr. górnej; CBR, I, k. 195 v., poz. 53, pod tytułem: Opisanie ziemie świętey. Warszawa, 1696).

BAN: XXIX / a 4569