Nazwisko i imię / hasło:
Brzostowski Konstanty Kazimierz.
Tytuł:
Zebranie z listow papieskich ktore Bullas zowią z Conciliow, Wyrokow, Odpowiedźi y rożnych praw koscielnych, dla náuki WW. Pánien Zakonnych do druku podane. Roku Páńskiego 1710. W Wilnie w Drukárni Akádemickiey Societatis Iesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1710.
Komentarz:
w 4ce, k. 80. Opr.: papier. Estr. XIII, s. 398 (tu mylnie: k. 40); Guseva I, poz. 521.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: KSXR. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/V.22 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21413
Całość:
Brzostowski Konstanty Kazimierz.

Zebranie z listow papieskich ktore Bullas zowią z Conciliow, Wyrokow, Odpowiedźi y rożnych praw koscielnych, dla náuki WW. Pánien Zakonnych do druku podane. Roku Páńskiego 1710. W Wilnie w Drukárni Akádemickiey Societatis Iesu.

Wilno, Druk. Akademicka (Jezuitów), 1710.

w 4ce, k. 80.

Opr.: papier.

Estr. XIII, s. 398 (tu mylnie: k. 40); Guseva I, poz. 521.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: KSXR.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/V.22 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / б 21413