Nazwisko i imię / hasło:
Zawadzki Benedykt od św. Józefa.
Tytuł:
Kazania ná Swięta uroczyste (1702) zob. Zawadzki Benedykt od św. Józefa. Kazania na niedziele doroczne (1700).
Całość:
Zawadzki Benedykt od św. Józefa.

Kazania ná Swięta uroczyste (1702) zob. Zawadzki Benedykt od św. Józefa. Kazania na niedziele doroczne (1700).