Nazwisko i imię / hasło:
Zankiewicz Demetriusz (Dymitr).
Tytuł:
Wodz malutkich to iest nauka chrzescianska, nie dlá malutkich w lata tylko, iako w wyrozumienie, poięćie, y wiadomość o Boskich rzeczach do zbawienia náleżących, niewiadomych, do onych nauczenia. Przewodnik WW. OO. parochom, prezbyterom, kátechistom, ktorzy maią staranie, około Dusz ludzkich. Łatwy nauczyciel, ná trzy Traktaty, Wiary, Nadźiei, Miłośći Bożey, y bliżniego rozłożony. Przez W. X. Demetryusza Zankiewicza Zakonu S. Bazylego Wielkiego, sekretarza, spowiedniká generalnego, Zyrowickiego, zá dozwoleniem zwierzchnośći. w roku 1717. na widok podany. W Supraślu, w Drukarni WW. OO. Basylianow, Unitow.
Miejsce i rok wydania:
Supraśl, druk. Bazylianów, 1717.
Komentarz:
w 4ce, k. 9, s. 417. Def.: brak 4 kart na końcu (Rejestr); pełny egz.: k. 9, s. 417, k. 4. Opr.: skóra. Estr. XXXIV, s. 372; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 31; Guseva I, poz. 512.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. Q 159. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/VIII.52 (naklejka na grzbiecie); 463 in duplo (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 242
Całość:
Zankiewicz Demetriusz (Dymitr).

Wodz malutkich to iest nauka chrzescianska, nie dlá malutkich w lata tylko, iako w wyrozumienie, poięćie, y wiadomość o Boskich rzeczach do zbawienia náleżących, niewiadomych, do onych nauczenia. Przewodnik WW. OO. parochom, prezbyterom, kátechistom, ktorzy maią staranie, około Dusz ludzkich. Łatwy nauczyciel, ná trzy Traktaty, Wiary, Nadźiei, Miłośći Bożey, y bliżniego rozłożony. Przez W. X. Demetryusza Zankiewicza Zakonu S. Bazylego Wielkiego, sekretarza, spowiedniká generalnego, Zyrowickiego, zá dozwoleniem zwierzchnośći. w roku 1717. na widok podany. W Supraślu, w Drukarni WW. OO. Basylianow, Unitow.

Supraśl, druk. Bazylianów, 1717.

w 4ce, k. 9, s. 417.
Def.: brak 4 kart na końcu (Rejestr); pełny egz.: k. 9, s. 417, k. 4.

Opr.: skóra.

Estr. XXXIV, s. 372; Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 31; Guseva I, poz. 512.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. Q 159.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/VIII.52 (naklejka na grzbiecie); 463 in duplo (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

BAN: XXIX / б 242