Nazwisko i imię / hasło:
Załuski Andrzej Chryzostom.
Tytuł:
Mowy na radach y seymach przez X. Andrzeja Chrysostoma ná Załuskach y Błędowie Załuskiego biskupa Kijowskiego i Czernichowskiego opata Wąchockiego &c. &c. Rożnemi czasy miane. A w Roku mowić w Synu swoim Záczynáiącey ná Swiećie Przedwieczney Práwdy 1689. Do druku podane w Kaliszu. W Drukarni Collegium Kaliskiego Soc. Jesu. Roku 1718.

Na drugiej karcie tytułowej: Mowy seymowe Jasnie Oswieconego xiązęcia biskupa Warminskiego Andrzeia Chryzostoma Na Záłuskách y Błędowie Załuskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego Przy publicznych Oyczyzny obradach miane. W Drukárni Collegium Káliskiego Roku 1718.

Miejsce i rok wydania:
Kalisz, druk. Jezuitów, 1718.
Komentarz:
w 8ce, k. 10, s. 458. Opr.: skóra. Estr. XXXIV, s. 167; Guseva I, poz. 508.
Proweniencja:
Prow.: Józef Andrzej Załuski / Anna Katarzyna Radziwiłłowa zapiska na drugiej karcie tytułowej, ręką J. A. Załuskiego: JO Xiężnie JeyMci Radziwiłowey / kanclerzyney wielkiey WXLitt: offiaruie [dalej obcięte]. Biała BF/ sygn.: No–68–17 (zapiska na wyklejce okładki dolnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: 100/V.89 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5759
Całość:
Załuski Andrzej Chryzostom.

Mowy na radach y seymach przez X. Andrzeja Chrysostoma ná Załuskach y Błędowie Załuskiego biskupa Kijowskiego i Czernichowskiego opata Wąchockiego &c. &c. Rożnemi czasy miane. A w Roku mowić w Synu swoim Záczynáiącey ná Swiećie Przedwieczney Práwdy 1689. Do druku podane w Kaliszu. W Drukarni Collegium Kaliskiego Soc. Jesu. Roku 1718.

Na drugiej karcie tytułowej: Mowy seymowe Jasnie Oswieconego xiązęcia biskupa Warminskiego Andrzeia Chryzostoma Na Záłuskách y Błędowie Załuskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego Przy publicznych Oyczyzny obradach miane. W Drukárni Collegium Káliskiego Roku 1718.

Kalisz, druk. Jezuitów, 1718.

w 8ce, k. 10, s. 458.

Opr.: skóra.

Estr. XXXIV, s. 167; Guseva I, poz. 508.

Prow.:
Józef Andrzej Załuski / Anna Katarzyna Radziwiłłowa
zapiska na drugiej karcie tytułowej, ręką J. A. Załuskiego: JO Xiężnie JeyMci Radziwiłowey / kanclerzyney wielkiey WXLitt: offiaruie [dalej obcięte].

Biała BF/
sygn.: No–68–17 (zapiska na wyklejce okładki dolnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 100/V.89 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5759