Nazwisko i imię / hasło:
Wielowieyski Stefan.
Tytuł:
Wiecznosc straszliwa. Ná uchronę potępienia, Do uwagi káżdemu człowiekowi podana, od X. Stefana Wielewieyskiego Societatis Iesu. W Poznaniu, w Drukárni Collegium Soc. Iesu. Roku Pánskiego 1692.
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jezuitów, 1692.
Komentarz:
w 12ce, k. 66. Opr.: półpergamin. Estr. XXXII, s. 467 (niеdokładnie); Guseva I, poz. 485.
Proweniencja:
Prow.: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/ zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Z Biblioteki matki moiey KSXR. Biała BM/ sygn.: Н–5–50 (przekreślona, zmieniona na:) Н–6–29 (zapiski na wyklejce okładki dolnej); Н–6–29 (naklejki na grzbiecie). Sankt Petersburg BAN sygn.: 12 (naklejka na grzbiecie); Theol. 1119 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/II.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 4452
Całość:
Wielowieyski Stefan.

Wiecznosc straszliwa. Ná uchronę potępienia, Do uwagi káżdemu człowiekowi podana, od X. Stefana Wielewieyskiego Societatis Iesu. W Poznaniu, w Drukárni Collegium Soc. Iesu. Roku Pánskiego 1692.

Poznań, druk. Jezuitów, 1692.

w 12ce, k. 66.

Opr.: półpergamin.

Estr. XXXII, s. 467 (niеdokładnie); Guseva I, poz. 485.

Prow.:
Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł/
zapiska na odwrocie karty ochr. górnej: Z Biblioteki matki moiey KSXR.

Biała BM/
sygn.: Н–5–50 (przekreślona, zmieniona na:) Н–6–29 (zapiski na wyklejce okładki dolnej); Н–6–29 (naklejki na grzbiecie).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 12 (naklejka na grzbiecie); Theol. 1119 (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej); 108/II.12 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 4452