Nazwisko i imię / hasło:
Brykner Daniel Adam.
Tytuł:
Theologia zakonna człowieka duchownego ucząca. Iáko przez Medytácye, Bogomyślność y w Zakonnych cnotách ćwiczenie się do miłey z Bogiem konwersáciey przyść y z nim w łásce zostáwáć moze. Polskim ięzykiem dla sposobnieyszego osob Zakonnych zażywánia. Od X. Daniela Bryknera Zakonu Bráći Mnieyszych S. Franciszka Prowincyey Máłopolskiey Reformatá z rozkazánia Przełożonych wydana y powtornie przedrukowána. W Krakowie Roku Panskiego 1721. W Drukarni Akademickiey.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1721.
Komentarz:
w 8ce, k. 9, s. 285. Opr.: półskórek. Estr. XIII, 385; Guseva I, poz. 54.
Proweniencja:
Prow.: Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. RKKS: poz. O [158]. Sankt Petersburg BAN sygn.: 108/III.10 (zapiska na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5564
Całość:
Brykner Daniel Adam.

Theologia zakonna człowieka duchownego ucząca. Iáko przez Medytácye, Bogomyślność y w Zakonnych cnotách ćwiczenie się do miłey z Bogiem konwersáciey przyść y z nim w łásce zostáwáć moze. Polskim ięzykiem dla sposobnieyszego osob Zakonnych zażywánia. Od X. Daniela Bryknera Zakonu Bráći Mnieyszych S. Franciszka Prowincyey Máłopolskiey Reformatá z rozkazánia Przełożonych wydana y powtornie przedrukowána. W Krakowie Roku Panskiego 1721. W Drukarni Akademickiey.

Kraków, Druk. Akademicka (Piotrkowszczykowska), 1721.

w 8ce, k. 9, s. 285.

Opr.: półskórek.

Estr. XIII, 385; Guseva I, poz. 54.

Prow.:
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.
RKKS: poz. O [158].

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 108/III.10 (zapiska na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5564