Nazwisko i imię / hasło:
Wielowieyski Stefan.
Tytuł:
Boze Bądz Miłosciw Grzesznika, Albo Zale Za Grzechy. Wydane, Przez X. Stefana Wielewieyskiego è Secietate [sic] Jesu. Roku Páńskiego, 1705. A teraz świeżo Z pobożney Intencyey Wielmoznego JMci Pana, Kazimierza Ludwika z Wahanowa Micuty Stárosty Symiliskiego, Y Wielmozney JMci Paniey Zofiey Godlewskiey Micuciney, Starośćiney Symiliskiey, Przedrukowane. W Supraslu w Drukarni WW. OO. Bazylianow. Roku 1724.
Miejsce i rok wydania:
Supraśl, druk. Bazylianów, 1724.
Komentarz:
w 4ce, k. 90. egz. a Opr.: półskórek. egz. b Opr.: półskórek. Estr. XXXII, s. 446 (tu: k. 92); Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 58; Guseva I, poz. 482 (egz. a).
Proweniencja:
Prow.: Egz. a Konstancja Sapieżyna/ ekslibris KS na wyklejce okładki górnej. Sankt Petersburg BAN sygn.: 296 (naklejki na grzbiecie i na okładce górnej); 436 in duplo; 108/VI.18 (zapiski na wyklejce okładki górnej). egz. b Nieśwież BP/. sygn.: au 166 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej). Sankt Petersburg BAN sygn.: [Theol.] 408 (naklejka na grzbiecie).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 19866 BAN: XXIX / б 27306
Całość:
Wielowieyski Stefan.

Boze Bądz Miłosciw Grzesznika, Albo Zale Za Grzechy. Wydane, Przez X. Stefana Wielewieyskiego è Secietate [sic] Jesu. Roku Páńskiego, 1705. A teraz świeżo Z pobożney Intencyey Wielmoznego JMci Pana, Kazimierza Ludwika z Wahanowa Micuty Stárosty Symiliskiego, Y Wielmozney JMci Paniey Zofiey Godlewskiey Micuciney, Starośćiney Symiliskiey, Przedrukowane. W Supraslu w Drukarni WW. OO. Bazylianow. Roku 1724.

Supraśl, druk. Bazylianów, 1724.

w 4ce, k. 90.

egz. a
Opr.: półskórek.

egz. b
Opr.: półskórek.

Estr. XXXII, s. 446 (tu: k. 92); Cubrzyńska-Leonarczyk, poz. 58; Guseva I, poz. 482 (egz. a).

Prow.:
Egz. a
Konstancja Sapieżyna/
ekslibris KS na wyklejce okładki górnej.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 296 (naklejki na grzbiecie i na okładce górnej); 436 in duplo; 108/VI.18 (zapiski na wyklejce okładki górnej).

egz. b
Nieśwież BP/.
sygn.: au 166 H (zapiska na odwrocie karty ochr. górnej).

Sankt Petersburg BAN
sygn.: [Theol.] 408 (naklejka na grzbiecie).

BAN: XXIX / б 19866
BAN: XXIX / б 27306