Nazwisko i imię / hasło:
Wieczorkowski Michał Ignacy.
Tytuł:
Słonce ná dziesiąciu liniiách, albo Nabozenstwo 10. Poniedziałkow do s. patryarchy Ignacego Lojole, fundatora zakonu Soc. Jesu Patrona wszytkim prawie stanom miłego, zwłaszcza rycerstwu, dworzanom, studentom, matkom, pannom, wdowom, sierotom, kapłanom, zakonnikom, &c. Z rożnych dáwnych nábożeństw y Zywotow SS. y z Historyi Zákonney zebráne, y ná 10. części podzielone. Ná pamiątkę y podziękowánie P. Bogu zá 10. pierwszych Oycow na ktorych się Zákon Societatis Iesu ufundował. Tákże ná podziękowánie P. Bogu zá potwierdzone oa [sic, winno być: od] kościołá Bożego Konstytucye Zákonu Soc. Jesu ktore S. Ignácy ná 10. części podzielił. A oraz ná uproszenie sobie y innych przez przyczynę S. Jgnacego, wszytkich potrzeb, náprzod do Zbawienia dusze należących; á potym y doczesnych wedle prywatney káżdego Intencyi. Za pozwoleniem Starszych na większą P. Boga chwałę. Do druku podane przez X. Michała Ignacego Wieczorkowskiego Soc. Iesu. w Drukarni Kollegium Lwowskiego Societatis Jesu Roku Panskiego 1715.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, druk. Jezuitów, 1715.
Komentarz:
w 8ce, k. 5, s. [1], 100, [1]. Opr.: karton, papier. Estr. XXXII, s. 443 (niedokładnie); Guseva I, poz. 480.
Proweniencja:
Prow.: Karol Stanisław Radziwiłł/ na karcie tyt. inicjały: CSDR. Sankt Petersburg BAN sygn.: 764; 108/II.55 (zapiski na wyklejce okładki górnej).
Lokalizacja:
BAN: XXIX / a 5409
Całość:
Wieczorkowski Michał Ignacy.

Słonce ná dziesiąciu liniiách, albo Nabozenstwo 10. Poniedziałkow do s. patryarchy Ignacego Lojole, fundatora zakonu Soc. Jesu Patrona wszytkim prawie stanom miłego, zwłaszcza rycerstwu, dworzanom, studentom, matkom, pannom, wdowom, sierotom, kapłanom, zakonnikom, &c. Z rożnych dáwnych nábożeństw y Zywotow SS. y z Historyi Zákonney zebráne, y ná 10. części podzielone. Ná pamiątkę y podziękowánie P. Bogu zá 10. pierwszych Oycow na ktorych się Zákon Societatis Iesu ufundował. Tákże ná podziękowánie P. Bogu zá potwierdzone oa [sic, winno być: od] kościołá Bożego Konstytucye Zákonu Soc. Jesu ktore S. Ignácy ná 10. części podzielił. A oraz ná uproszenie sobie y innych przez przyczynę S. Jgnacego, wszytkich potrzeb, náprzod do Zbawienia dusze należących; á potym y doczesnych wedle prywatney káżdego Intencyi. Za pozwoleniem Starszych na większą P. Boga chwałę. Do druku podane przez X. Michała Ignacego Wieczorkowskiego Soc. Iesu. w Drukarni Kollegium Lwowskiego Societatis Jesu Roku Panskiego 1715.

Lwów, druk. Jezuitów, 1715.

w 8ce, k. 5, s. [1], 100, [1].

Opr.: karton, papier.

Estr. XXXII, s. 443 (niedokładnie); Guseva I, poz. 480.

Prow.:
Karol Stanisław Radziwiłł/
na karcie tyt. inicjały: CSDR.

Sankt Petersburg BAN
sygn.: 764; 108/II.55 (zapiski na wyklejce okładki górnej).

BAN: XXIX / a 5409