Nazwisko i imię / hasło:
Teresa od Jezusa św. (Theresa de Jesús de Avila s.).
Tytuł:
O Fvndaciach Zakonu y Klasztorow Kármelitow y Kármelitanek Bosych S. Teresy Oboyga Fvndatorki Księgi Od niey sámey z roskazánia Spowiednikow nápisáne. Z wielą náuk y przykładow do żyćiá pobożnégo należących: z Włoskiego ná Polskie przełożone. Przez W. X. Sebastiana Nvcerina, w pismie ś. Doktorá, Kośćiołá Káthedrálnego Krákowskiego Káznodźieię Ordináriusá, Roku P. 1623. W Krakowie, w Drukárniey Máćieiá Andrzeiowczyká.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Macieja Jędrzejowczyka, 1623.
Komentarz:
w 4ce, k. 3, s. 321[322] (właściwie: s. 318, opuszczone s. 185–188), [2]. Def.: brak 2-ch kart Przedmowy; pełny egz.: k. 5, s. 321[322], [2]. Współoprawne, zob. Teresa od Jezusa św. (Zamek Wnętrzny 1633). Estr. XXXI, s. 105 (tu mylnie: k. 3, s. 324, k. 1); Guseva I, poz. 447.
Proweniencja:
Prow. klocka: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł, Biała BM, Nieśwież BP.
Lokalizacja:
BAN: XXIX / б 21631 adl. 2
Całość:
Teresa od Jezusa św. (Theresa de Jesús de Avila s.).

O Fvndaciach Zakonu y Klasztorow Kármelitow y Kármelitanek Bosych S. Teresy Oboyga Fvndatorki Księgi Od niey sámey z roskazánia Spowiednikow nápisáne. Z wielą náuk y przykładow do żyćiá pobożnégo należących: z Włoskiego ná Polskie przełożone. Przez W. X. Sebastiana Nvcerina, w pismie ś. Doktorá, Kośćiołá Káthedrálnego Krákowskiego Káznodźieię Ordináriusá, Roku P. 1623. W Krakowie, w Drukárniey Máćieiá Andrzeiowczyká.

Kraków, druk. Macieja Jędrzejowczyka, 1623.

w 4ce, k. 3, s. 321[322] (właściwie: s. 318, opuszczone s. 185–188), [2].
Def.: brak 2-ch kart Przedmowy; pełny egz.: k. 5, s. 321[322], [2].

Współoprawne, zob. Teresa od Jezusa św. (Zamek Wnętrzny 1633).

Estr. XXXI, s. 105 (tu mylnie: k. 3, s. 324, k. 1); Guseva I, poz. 447.

Prow. klocka: Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa / Karol Stanisław Radziwiłł, Biała BM, Nieśwież BP.

BAN: XXIX / б 21631 adl. 2